Konto 0 - Varer og tjenester
Konto 1 og 2 - Produktion og indkomstdannelse
Erhvervenes produktion
Bruttoværditilvækst fordelt på erhverv
Aflønning af ansatte
Bruttooverskud af produktion og blandet indkomst
Det private forbrug fordelt på konsumgrupper
Det offentlige forbrug
Investeringer