Forklaring på de nye opgørelser
Nye beregninger af tidligere offentliggjorte tal
Beregninger af endelige tal for 2013
Beregninger af nye foreløbige tal for 2014
Introduktion af nyt indeks år og overgang til kædeindeks