Gennemsnitlige personindkomster 2015 (1.000 kr.)
Gennemsnitlige bruttoindkomster fordelt på køn (1.000 kr.)
Gennemsnitlige bruttoindkomster fordelt på lokaliteter (1.000 kr.)
Maksimale bruttoindkomster fordelt på deciler 2015 (1.000 kr.)
Personfordeling på indkomstintervaller 2015 (antal personer)
Personfordeling på indkomstintervaller 2015 (pct.)
Gennemsnitlige personindkomster fordelt på højest fuldført uddannelse og køn (1.000 kr.)
Gennemsnitlige husstandsindkomster 2015 (1.000 kr.)
Maksimale husstandsindkomster (brutto) fordelt på deciler 2015 (1.000 kr.)
Samlede skattepligtige indkomster fordelt på skattekommune (mio. kr.)
Samlede slutskatter fordelt på skattekommune (mio. kr.)
Antal skattepligtige personer fordelt på skattekommune