6.1 Metode og begreber
6.2 Datagrundlag
6.2.1 Personorienteret indkomststatistik
6.2.2 Husstandsorienteret indkomststatistik
6.2.3 Skatteorienteret indkomststatistik
6.3 Begreber og definitioner
6.4 Metode til belysning af indkomstfordelingen
6.5 Begrænsninger og faldgruber