B. Fiskeri
C. Råstofudvinding
D. Industri
F. Bygge- og anlægsvirksomhed
G. Handel og reparationsvirksomhed
H. Hotel- og restaurationsvirksomhed
I. Transportvirksomhed
J. Pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed
K. Fast ejendom, udlejning, forretningsservice mv.