Konto 0 Varer og tjenester
Konto 1 og 2 Produktion og indkomstdannelse
Erhvervenes produktion
(1 fortsat). Erhvervenes produktion
(2 fortsat). Erhvervenes produktion
Bruttoværditilvækst fordelt på erhverv
(1 fortsat). Bruttoværditilvækst fordelt på erhverv
(2 fortsat). Bruttoværditilvækst fordelt på erhverv
Aflønning af ansatte
Bruttooverskud af produktion og blandet indkomst
Det private forbrug fordelt på konsumgrupper
(1 fortsat). Det private forbrug fordelt på konsumgrupper
(2 fortsat). Det private forbrug fordelt på konsumgrupper
Det offentlige forbrug
Investeringer