Inuussutissariornermik ingerlatsineq
Inuussutissarsiuteqarneq pillugu inatsiseqartitsineq
Namminersortutut suliassaqarfinni inuussutissarsiuteqarnerup aaqqissussaanera
Aktiaateqarluni ingerlatseqatigiiffiit suliffeqarfiillu namminersortut pisortanit pigineqartut