Begreber
Metode
Dokumentation
Bilag 1. Oversigt over klassificering af gerningskoder
Bilag 2. Klassificering af foranstaltninger under afgørelser