Byggeomkostningsindeks for boliger
Byggeomkostningsindekset efter faggrupper (jan 2006=100), juli 2013 - januar 2017
Byggeomkostningsindekset halvårlige ændringer i pct., juli 2013 - januar 2017
Byggeomkostningsindekset for, årlige ændringer i pct. juli 2013 - januar 2017