Kort om Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser i perioden 2010 - 2016
Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser i perioden 2010 - 2016
Lovgrundlag