Forbrugerprisindekset, jan 2013 - jan 2017 (jan. 2008=100)
Forbrugerpriser, halvårlige ændringer i procent, januar 2013 - januar 2017
Forbrugerpriser, ændringer i procent pr. løbende 12 måneder, januar 2013 - januar 2017
Forbrugerprisindekset. Indeksserier
Reguleringspristallet, januar 2013 - januar 2017 (jan. 2008 = 100)
Nettopriser, halvårlige ændringer i procent, januar 2013 - januar 2017
Nettopriser, ændringer i procent pr. løbende 12 måneder, januar 2013 - januar 2017
Reguleringspristallet, indeksserier