Metodeforklaring
Metode for opgørelse af fuldtidsbeskæftigede og ansatte
Afgrænsning af institutioner og ansatte
Begrebsforklaring
Verificering af data
Fejlkilder
Beskrivelse af lønmodtagergruppe for offentligt ansatte
KISCO med Offentlig stillingsbetegnelser pr. 11. maj 2015.
ISCO klassifikation på grønlandsk, dansk og engelsk.
ILO ISCO08 Volume I 2012