Elever i folkeskolen og fordelt på klassetrin
Elever i folkeskolen fordelt på by og bygd
Uddannede lærere i kommunerne i pct. af det normerede antal lærerstillinger