Offentliges udgifter, realøkonomisk fordeling
Offentliges indtægter, realøkonomisk fordeling
Offentliges udgifter, funktionel fordeling
Udgifter og indtægter, offentlig forvaltning og service
Udgifter og indtægter, offentlig forvaltning og service 2014
Kommunernes regnskaber
Kommunernes regnskaber 2014
Landskassens regnskaber
Landskassens aktiver og passiver
Statens nettoudgifter vedrørende Grønland
Drifts- og kapitaludgifter til folkeskolen, gymnasiale uddannelser m.v.
Drifts- og kapitaludgifter til sundhedsvæsen og sundhedsadministration
Drifts- og kapital udgifter til kulturelle aktiviteter
Drifts- og kapitaludgifter af boliger og boligbyggeri
Forsvarets årlige omkostninger vedr. opgaver i Grønland
Udbetalte beløb til sociale ydelser efter ydelsestype og kommune for året 2014