Hovedbeskæftigelse blandt den fastboende befolkning fordelt på demografi 2013
Antal hovedbeskæftigede i den fastboende befolkning i gennemsnit pr. måned fordelt på brancher 2008-2013
Hovedbeskæftigelse, løn og skat for den fastboende befolkning fordelt på brancher 2013
Antal hovedbeskæftigede i den fastboende befolkning i gennemsnit pr. måned fordelt på kommuner og brancher 2013
Hovedbeskæftigelse og løn for den fastboende befolkning fordelt på køn og brancher 2013
Antal ledige i gennemsnit pr. måned fordelt på distrikt, bosted og køn 2013
Antal ledige fordelt på antal måneder i ledighed, alder og bosted 2013
Ledighedsprocent i gennemsnit pr. måned fordelt på distrikt, bosted og køn 2013
Antal ledige i gennemsnit pr. måned fordelt på bosted, køn og alder 2013
Ledighedsprocent i gennemsnit pr. måned fordelt på bosted, køn og alder 2013
Ledighed fordelt på højest fuldførte uddannelse 2010 - 2013
Den fastboende arbejdsstyrke i gennemsnit pr. måned fordelt på køn og alder 2013