Tabelafsnit
Tabel 1 til 2, om Energibalance
Tabel 3 til 13, om Forbrug af energi fordelt på husholdninger og erhverv i mængder
Tabel 14, om Emission af drivhusgasser
Tabel 15 til 24, om Samlet emission af drivhusgasser
Tabel 25 til 30, om Indenlandsk salg af el, vand og varme fordelt på kommuner
Tabel 31 til 32, om Import, eksport og bunkring af energi