Udgifter til folkeskolen, gymnasiale uddannelser mv.
Udgifter til kompetencegivende uddannelser på erhvervsuddannelsesområdet
Udbetalte beløb i sociale ydelser efter hovedtype og distrikter for året 2013
Udbetalte beløb til sociale ydelser efter ydelsestype og kommune for året 2013
Driftsudgifter til sundhedsvæsen og sundhedsadministration
Landskassens udgifter til kulturelle aktiviteter
Bevillinger til boligbyggeri
Forsvarets udgifter vedr. opgaver i Grønland