Energiforbrug 2012
Forbrug af fossile brændsler
Forbrug af el og varme
Forbrug af vand
Energiforbrug fordelt på fossile brændsler
Forbrug af vedvarende energi
Energiforbrugets bidrag til drivhuseffekten
Udslip af drivhusgasser fordelt på brændsler
Import af flydende brændsler
Takster for el til almindelige forbrugere
Takster for el til landbaseret fiskeindustri
Takster for vand til almindelige forbrugere
Takster for vand til landbaseret fiskeindustri
Takster for varme