Hovedbeskæftigelse blandt den fastboende befolkning fordelt på demografi 2011
Antal hovedbeskæftigede i den fastboende befolkning i gennemsnit pr. måned fordelt på brancher 2007-2011
Hovedbeskæftigelse, løn og skat for den fastboende befolkning fordelt på brancher 2011
Antal hovedbeskæftigede i den fastboende befolkning i gennemsnit pr. måned fordelt på kommuner og brancher 2011
Hovedbeskæftigelse og løn for den fastboende befolkning fordelt på køn og brancher 2011
Antal ledige i gennemsnit pr. måned fordelt på distrikt, bosted og køn 2011
Ledighedsprocent i gennemsnit pr. måned fordelt på distrikt, bosted og køn 2011
Antal ledige i gennemsnit pr. måned fordelt på bosted, køn og alder 2011
Ledighedsprocent i gennemsnit pr. måned fordelt på bosted, køn og alder 2011
Den fastboende arbejdsstyrke i gennemsnit pr. måned fordelt på køn og alder 2011