Gennemsnitlige personindkomster 2009
Personlige bruttoindkomster i byer og bygder
Gennemsnitlige bruttoindkomster fordelt på køn 2009
Antal personer fordelt på indkomstintervaller 2009
Gennemsnitlige husstandsindkomster 2009
Summarisk skattestatistik
Underindeks pristal 100=2008
Forbrugerpristal og reguleringspristal
Byggeomkostningsindekset