Det offentliges udgifter, realøkonomisk fordeling
Det offentliges indtægter, realøkonomisk fordeling
Det offentliges udgifter, funktionel fordeling
Udgifter og indtægter, offentlig forvaltning og service
Udgifter og indtægter, offentlig forvaltning og service 2009
Indførselsafgifter
Told og forbrugsafgifter
Import af de vigtigste afgiftsbelagte varer
Den kommunale beskatning
Kommunernes regnskaber
Kommunernes regnskaber 2009
Landskassens indtægter og udgifter
Landskassens aktiver og passiver
Selvstyrets budgetter
Statens nettoudgifter vedrørende Grønland
Indkomstoverførsler til husholdningerne
Finansiering af de samlede offentlige udgifter
Bloktilskud fra Grønlands Selvstyre til kommunerne