Forskning med videre
Forskningspolitik
Koordinering, forskningsstøtte og information
Humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning
Sundhedsvidenskabelig forskning
Forskning vedrørende ressourcer, miljø og teknik