Minimale lønsatser for offentligt ansatte efter SIKs overenskomst med Grønlands Hjemmestyre
Beskæftigelsen opgjort i årsværk fordelt på køn og hovedbrancher
Beskæftigelse opgjort i lønsum fordelt på køn og hovedbrancher
Berørte af ledighed i gennemsnit pr. måned, fordelt på uddannelse og køn
Medio ledige i gennemsnit pr. måned fordelt på uddannelse og køn