Befolkning og befolkningstilvækst
Befolkningens bevægelser
Befolkningen i kommunerne, distrikterne og byerne fordelt efter alder
Befolkningen fordelt på aldersklasser, køn og civilstand pr. 1. januar 2010
Befolkningsfremskrivning 2009-2019
Dødelighedstavler. Hele befolkningen
Levendefødte børn fordelt efter moderens alder
Ind- og udvandringer fordelt efter fødested
Befolkningen efter statsborgerskab. Udvalgte år 1980-2010