Kisitsisaataasivimmi tabelimik ujarlerit
Kisitsisaataasiviup atornissaa nalunartippiuk? -> Filmeeraq uani takujuk

Nunarsuarmi anguniakkat uani takusinnaavatit