Kisitsisaataasivimmi tabelimik ujarlerit
Kisitsisaataasiviup atornissaa ilikkarusuppiuk? -> Filmeeraq uani takujuk

Nunarsuarmi anguniakkat uani takusinnaavatit