Innuttaasut

Kalaallit Nunaanni innuttaasut sineriammi najugaqarput: Illoqarfinni nunaqarfinnilu. Missiliorlugu nunap innuttaasuisa 60 pct.-ii illoqarfinni annerni tallimani: Nuummi, Sisimiuni, Ilulissani, Aasianni Qaqortumilu najugaqarput. 1960-ikkut kingorna illoqarfinni innuttaasut amerliartupiloorput, ilaatigut inuit amerlanerulernerannik aammalu nunaqarfinniit illoqarfinnut nuuttarnermik peqquteqartumik. Ukiunilu kingullerni 40-ni ineriartorneq taamatut ingerlasimavoq.

Kalaallit Nunaanni angutit amerlanerujussuupput, tamanna sulisinnaasut akornanni Kalaallit Nunaata avataani inunngorsimasut angutit 2/3-nik kiisalu arnat 1/3-nik amerlassuseqarnerannik peqquteqarpoq.

Kalaallit Nunaanni innuttaasut amerlassusaannut naleqqiullugu nuuttarnerit annertupput, tamannalu innuttaasut katitigaanerannut annertuumik sunniuteqartarpoq. Avinngarusimanerusuniit illoqarfinnut nuuttarnerit, pingaartumik ukiuni kingullerni 50-ini, annerusumik Nuummut, nuuttartut amerlapput.

Nunasisartut amerlanersaat Naalagaaffeqatigiinnerup iluani innuttaassuseqarput, Kalaallit Nunaannit imaluunniit Kalaallit Nunaannut nunasisartut. Sulisussanik amigaateqarnermi tikisitanik pisariaqartitsinerup kinguneraa innuttaasut Kalaallit Nunaata avataani inunngorsimasut allamullu nunasiartortut nunasisunit allanit taarserneqaqqittarnerat. Piffissap ingerlanerani nunasisartut allamullu nunasiartortut amerlassusaat naligiiginnarsimapput, Kalaallilli Nunaanni inunngorsimasunut tamanna atuutinngilaq. Ukiuni kingullerni qulini ukiut tamaasa agguaqatigiissillugu nunasisartut allamullu nunasiartortartut 370-inik amerlassuseqarput.

Ukiumut 850-it missaanniittut inunngortarput, toqusullu 500-t missaanniittarlutik. Angutit arnallu Kalaallit Nunaanni inunngorsimasut nunarsuup kippasinnerusortaani inunngorsimasunit agguaqatigiissillugu inuuneqqortussusaat sivikinneruvoq. Tamanna toqusoqartarnerata annertussusaanik qaffasissumik, ajunaarnernik imminornernillu peqquteqartumik, tunngaveqarpoq. Kalaallit Nunaanni angutit agguaqatigiissillugu 68,3-nik ukioqalernissamik tungaannut uumasarput, arnallu 73,0-inik ukioqalernissamik tungaannut uumasarlutik.

Ukiuni kingullerni qulini kinguaassiortarneq allanngorarsimanngilaq. Illoqarfinni kinguaassiortarnerup annertussusaa nunaqarfinniit allaaneruvoq. Nunaqarfinni arnat illoqarfinni arnanit amerlanernik meerartaartarput. Taamaattoq ukiuni kingullerni nunaqarfinni kinguaassiortarnerup annertussusaa appariartuaarsimavoq. 1960-ikkunni meeqqiortoqangaatsiarnera pissutaalluni Peqqinnissaqarfik 1975-imi naartunaveersaatinik peersitsisarnernillu atuutsitsilerpoq. Ulloq manna tikillugu peersitsisartut inunngortunit amerlanerusarput. 1970-ikkut aallartinneranniilli agguaqatigiissillugu arnaq ataaseq missiliorlugu 2,1-inik meerartaartarpoq.

Kisitsisit pingaarnerit (aamma beta takuuk ) www.stat.gl/demo- Allattorsimasunit qinersigit. Una aamma takuuk www.stat.gl/demo og læs om vores API

Kisitsisaataasivimmi kisitsisit takukkit:Pick data series:

Nutaarsiassat Nyheder fra Grønlands Statistik

2023-mi 1. juulimi innuttaasut

7. august 2023
2023-mi 1. juulimi innuttaasut
Kvartalimi aappaani innuttaasut 130-nik amerlanerusut. 2023-mi juulip aallaqqaataani Kalaallit Nunaanni inuit 56.865-it najugaqarput. Ukioq manna apriilip aallaqqaataani innuttaasunit 130-nik amerlanerupput, ukiullu ataatsip matuma siornarnit 204-nik amerlanerullutik.

Læs artikel: her

2023-mi apriilip aallaqqaataani innuttaasut

8. maj 2023
Kvartalimi siullermi innuttaasut 126-nik amerlanerusut
2023-mi apriilip aallaqqaataani Kalaallit Nunaanni inuit 56.735-t najugaqarput. Ukioq manna januaarip aallaqqaataani innuttaasunit 126-nik amerlanerupput, ukiullu ataatsip matuma siornarnit 104-inik amerlanerullutik.

Læs artikel: her

2023-mi innuttaasut

10. februar 2023
Innuttaasut amerlipput kisianni Danmarkimi innuttaassusillit 372-inik ikilisimapput
2023-mi januaarip aallaqqaataani 56.609-t Kalaallit Nunaanni najugaqarsimapput. Ukiup ataatsip ingerlanerani innuttaasut 47-nik amerlisimallutik, Danmarkimili innuttaassuseqartut Kalaallit Nunaanni najugaqartut 372-inik ikilisimapput.

Læs artikel: her

Kisitsisaataasivimmi tabelit

Inuit amerlassusaat

Inuit amerliartornerilu 1901-2023 (BENSAT1)
Kalaallit Nunaat, suiaassutsit aamma ukioqqortussutsit ilusaat , 1977-2023 (BENSTALL)

Inuit amerlassusaat (Juli)

1. Juuli innuttaasut 2011-2023 (BENSTM1)
1. Juuli kommunini innuttaasut 2011-2023 (BENSTM2)
1. Juuli distriktimi innuttaasut 2011-2023 (BENSTM3)
1. Juli inoqarfinni innuttaasut 2011-2023 (BENSTM4)
1. Juuli innuttaasut inuttut inissisimanerat 2011-2023 (BENSTM5)
1. Januaarimi innuttaassuseqarneq 1977-2023 (BENSTM6)
1. Juuli Nuummi innuttaassuseqarneq 2011-2023 (BENSTM6NUK)
1. Juuli inunngorfik 2011-2023 (BENSTM8)
1. Juuli Nuummi inunngorfik 2011-2023 (BENSTM8NUK)
Nuummi innuttaasut 1994-2023 (BENSTMNUK)

Innuttaasut amerlassusissaanik missingersuutit

Inunngortartut

Fertilitet grl

Toqusartut

Toqusut kiisalu agguaqatigiissillugu inuuneqqortussuseq 1977-2022 (BENBBDM1)
Toqusut kiisalu agguaqatigiissillugu inuuneqqortussuseq (kommunini) 1977-2022 (BENBBDM2)
Toqusut kiisalu agguaqatigiissillugu inuuneqqortussuseq (distriktini) 1977-2022 (BENBBDM3)
Toqusut kiisalu agguaqatigiissillugu inuuneqqortussuseq (inoqarfinni) 1977-2021 (BENBBDM4)
Toqusut (qaammatikkaartumik) 1973-2022 (BENBBDMD1)

Nuuttarnerit

Nuunnerit (katillugit) kommuni nuuffigisaq qimatarlu malillugu 1993-2022 (BENBAF2)
Nuunnerit kommuni nuuffigisaq qimatarlu malillugu 1993-2022 (BENBAF2B)
Qaammammut nuuttarnerit kommuni nuuffigisaq qimatarlu malillugu 1993-2022 (BENBAF2M)
Nuuttarnerit (tamakkerlugit) distrikti nuuffik qimatarlu malillugit 1993-2022 (BENBAF3)
Nuuttarnerit inoqarfik nuuffik qimatarlu malillugu 1993-2022 (BENBAF4B)

Inuit angallannerat

Nunasisarnerit kommuni ukiullu malillugit 1993-2022 (BENBBIU2)
Qaammatikkaartumik nunasisarnerit (kommunini) 1993-2022 (BENBBIU2A)
Nunasisarnerit (distriktini) 1993-2022 (BENBBIU3)
Nunasisarnerit nuna aamma innuttaassuseqarneq malillugu 1993-2022 (BENBBIU6)
Nuuttartut utikajaartut (BENREVAND)

Inoqutigiit ilaqutariillu... pillugit atuarukInnuttaasut amerlassusaasa killiffiat

 • 2023-mi 1. juulimi innuttaasut
 • 2023-mi apriilip aallaqqaataani innuttaasut
 • 2023-mi innuttaasut
 • 2022-mi oktobarip aallaqqaataani innuttaasut
 • 2022-mi 1. juulimi innuttaasut
 • 2022-mi apriilip aallaqqaataani innuttaasut
 • 2022-mi innuttaasut
 • 2021-mi oktobarip aallaqqaataani innuttaasut
 • 2021-mi 1. juulimi innuttaasut
 • 2021-mi apriilip aallaqqaataani innuttaasut
 • 2021-mi innuttaasut
 • 2020-mi oktobarip aallaqqaataani innuttaasut
 • 2020-mi 1. juulimi innuttaasut
 • 2020-mi apriilip aallaqqaataani innuttaasut
 • 2020-mi innuttaasut
 • 2019-imi 1. juulimi innuttaasut
 • 2019-imi apriilip aallaqqaataani innuttaasut
 • 2019-imi innuttaasut
 • 2018-imi oktobarip aallaqqaataani innuttaasut
 • 2018-imi 1. juulimi innuttaasut
 • 2018-imi apriilip aallaqqaataani innuttaasut
 • 2018-imi innuttaasut
 • 2018-imi kommunit
 • 2017-imi 1. juulimi innuttaasut
 • 2017-imi innuttaasut
 • 2016 Kalaallit Nunaanni ilaqutariit - iluarsiissut
 • 2016-imi 1. juulimi innuttaasut
 • 2016-imi innuttaasut
 • 2015-imi 1. juulimi innuttaasut
 • 2015-imi innuttaasut
 • 2014-imi 1. juulimi innuttaasut
 • 2014-imi innuttaasut
 • 2013-imi 1. juulimi innuttaasut
 • 2013-imi innuttaasut
 • 2012-imi 1. juulimi innuttaasut
 • 2012-imi innuttaasut
 • 2011-mi 1. juulimi innuttaasut
 • 2011-mi innuttaasut
 • Innuttaasut nikerarnerat

 • 2021-mi Innuttaasut nikerarnerat
 • 2020-mi Innuttaasut nikerarnerat
 • 2016-imi innuttaasut nikerarnerat
 • 2015-imi innuttaasut nikerarnerat
 • 2014-imi innuttaasut nikerarnerat
 • 2013-imi innuttaasut nikerarnerat
 • 2012-imi innuttaasut nikerarnerat
 • 2011-mi innuttaasut nikerarnerat
 • 2010-mi innuttaasut nikerarnerat
 • 2009-mi innuttaasut nikerarnerat
 • Innuttaasut amerlassusissaanik missingersuutit

 • 2020-miit 2030-mut (2050) sumiiffinni innuttaasut amerlassusissaat
 • 2020-miit 2030-mut (2050) innuttaasut amerlassusissaat
 • 2019-imiit 2029-mut (2050) innuttaasut amerlassusissaat
 • 2018-imiit 2028-imut (2050) innuttaasut amerlassusissaat
 • 2017-imit 2040-imut innuttaasut amerlassusissaat
 • 2016-imit 2040-imut innuttaasut amerlassusissaat
 • 2015-imit 2040-imut innuttaasut amerlassusissaat
 • 2014-imit 2040-mut innuttaasut amerlassusissaat
 • 2013-imit 2040-mut innuttaasut amerlassusissaat
 • 2011-mit 2040-mut innuttaasut amerlassusissaat
 • 2005-imit 2015-imut Nuup kommuneani innuttaasut amerlassusissaat
 • 2004-mit 2014-imut Nuup kommuneani innuttaasut amerlassusissaat
 • 2003-mit 2013-imut Nuup kommuneani innuttaasut amerlassusissaat
 • 2003-mit 2013-imut Ilulissat kommuneani innuttaasut amerlassusissaat
 • ... pillugit atuaruk  Innuttaasut amerlassusaasa killiffiat

  Innuttaasut nikerarnerat

  Innuttaasut amerlassusissaanik missingersuutit  Greenland in Figures

  Kalaallit Nunaannik ilisarititsineq naatsunnguaq. Atuagaaraq 40-nik qupperneqarpoq mikisunnguulluni kaasaffimmioriaannaalluni. Atuagaaqqami paasissutissat makku allaqqapput: paasissutissat innuttaasunut tunngasut, nunanut allanut niuernernut tunngasut, takornariaqarnermut tunngasut aamma isumaginninnermut tunngasut.
  Emailikkut nutaarsiassanik nassitsittalerusuppit?

  Greenland in Figures

  Kalaallit Nunaannik ilisarititsineq naatsunnguaq. Atuagaaraq 40-nik qupperneqarpoq mikisunnguulluni kaasaffimmioriaannaalluni. Atuagaaqqami paasissutissat makku allaqqapput: paasissutissat innuttaasunut tunngasut, nunanut allanut niuernernut tunngasut, takornariaqarnermut tunngasut aamma isumaginninnermut tunngasut.

  Emailikkut nutaarsiassanik nassitsittalerusuppit?