19. april 2024

Prisindeks for fisk i 2023
Emission af drivhusgasser