2023-mi inuusuttunut ilinniarfiit

Saqqummersitami uani Kalaallit Nunaanni inuusuttunut ilinniarfinni ilinniartut kisimik sammineqarput. Nunani allani inuusuttunut ilinniarfinni ilinniartut Kalaallit Nunaanneersut Naatsorsueqqissaartarfiup Kisitsisaataasiviani aaneqarsinnaapput

Inuusuttunut ilinniarfimmik naammassinnissimasut

2023-mi Kalaallit Nunaanni 687-inik amerlassusillit inuusuttunut ilinniarfimmik naammassinnissimapput. Ukiuni tulleriinni inuusuttunut ilinniakkamik nammassinnittartut amerliartorusaarsimapput, 2016-imilu naammassinnissimasut 803-ullutik amerlanerpaasimapput. Taamanili ukiumut naammassinnittartut amerlassusaat 14 pct.-inik appariarsimalluni.

Titartagaq 1. 2013-imiit 2023-mut Kalaallit Nunaanni inuusuttunut ilinniarfimmik naammassinnissimasut

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – Kisitsisaataasivimmi kisitsisit takukkit (https://bank.stat.gl/UDNISC11D).

2023-mi Kalaallit Nunaanni ilinniarnertuunngorniarnermik naammassinnissimasut 298-iupput, ukiup siuliani 249-usimasut. Inuussutissarsiornermi ilinniakkamik naammassinnissimasut amerlassusaat ukiup siuliani 362-iusimasut 389-inut qaffariarsimalluni, appariaat 7 pct.-iulluni.

Inuusuttunut ilinniarfinni ilinniakkamik ingerlatsisut

2023-mi Kalaallit Nunaanni inuusuttunut ilinniarfinni ilinniakkamik ingerlatsisut 1.883-nik amerlassuseqarput. Tamanna inuusuttunut ilinniakkani inuussutissarsiornermilu ilinniakkani ukiup siulianut sanilliullugu 5 pct.-inik appariarsimalluni. 2013-imiilli ilinniartut amerlassusaat 500-nik ikileriarsimapput, appariaat 21 pct.-iulluni.

Inuusuttunut ilinniarfinni ilinniakkamik aallartitsisimasut

2023-mi 1.108-nik amerlassusillit inuusuttunut ilinniarfinni ilinniakkanik aallartitsisimapput, tamannalu 2014-imut sanilliullugu 15 pct.-inik apparsimalluni, tassani inuusuttunut ilinniakkamik aallartitsisimasut amerlanerpaasimapput. Ilinniartuunngorniarnernik aallartitsisimasut 2014-imi amerlanerpaasipput, piffissami 2013-imiit 2023-mut inuussutissarsiornermi ilinniakkamik aallartitsisimasut 2016-imi amerlanerpaasut.

16-inik ukiullit ilinniarnertuunngorniarnermik aallartitsittut amerlanersaapput, inuussutissarsiornermilu ilinniakkamik aallartitsisartut 22-nik ukioqartut amerlanersaallutik.

Titartagaq 2. 2013-imiit 2023-mut Kalaallit Nunaanni ilinniakkanik aallartitsinerit

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – Kisitsisaataasivimmi kisitsisit takukkit (https://bank.stat.gl/UDNISC11A).