2021-mi inuusuttunut ilinniarfiit

Saqqummersitami uani Kalaallit Nunaanni inuusuttunut ilinniarfinni ilin­niartut kisimik sammineqarput. Nunani allani inuusuttunut ilinniarfinni ilinniartut Kalaallit Nunaanneersut Naatsorsueqqissaartarfiup Kisitsisaataa­siviani aaneqarsinnaapput

 

2021-mi 723-it inuusuttunut ilinniarfimmik naammassinnissimapput

2021-mi Kalaallit Nunaanni 723-inik amerlassusillit inuusuttunut ilinniar­fimmik naammassinnissimapput. Ukiuni tulleriinni inuusuttunut ilinniakka­mik nammassinnittartut amerliartorusaarsimapput, 2016-imilu naammas­sinnissimasut 803-ullutik amerlanerpaasimapput. Taamanili ukiumut naam­massinnittartut amerlassusaat 10 pct.-inik appariarsimavoq, kisiannili 2005-imiit 82 pct.-imik qaffassimalluni.

 

Titartagaq 1. 2003-miit 2021-mut Kalaallit Nunaanni inuusuttunut ilinniarfimmik naammassinnissimasut

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – Kisitsisaataasivimmi kisitsisit takukkit (https://bank.stat.gl/UDNISC11D).

 

2021-mi Kalaallit Nunaanni ilinniarnertuunngorniarnermik naammassinnis­simasut 294-iupput, ukiup siuliani 281-iusiusut. 2005-imut sanilliullugu ilin­niarnertuunngorniarnermik naammassinnittarnerit amerlassusaasa marlori­aat sinnersimavaat.

Inuussutissarsiornermi ilinniakkamik naammassinnissimasut amerlassusaat ukiup siuliani 380-iusimasut 429-nut amerleriarsimapput, qaffariaat 13 pct.-iulluni.

 

2.055-it inuusuttunut ilinniarfinni ilinniakkamik ingerlatsipput

2021-mi Kalaallit Nunaanni inuusuttunut ilinniarfinni ilinniakkamik ingerlat­sisut 2.055-inik amerlassuseqarput. Tamanna inuusuttunut ilinniakkani inuussutissarsiornermilu ilinniakkani ukiup siulianut sanilliullugu 4 pct.-inik appariarneruvoq. 2011-miilli ilinniartut amerlassusaat 398-inik ikileriarsi­mapput, appariaat 16 pct.-iulluni.

 

1.193-it inuusuttunut ilinniarfinni ilinniakkamik aallartitsisimapput

2021-mi 1.193-inik amerlassusillit inuusuttunut ilinniarfinni ilinniakkanik aallartitsisimapput, tamannalu 2014-imut sanilliullugu 15 pct.-inik appariar­neruvoq, tassani inuusuttunut ilinniakkamik aallartitsisimasut amerlanerpaa­simapput. Ilinniartuunngorniarnernik aallartitsisimasut 2014-imi amerlaner­paasipput, piffissami 2003-miit 2021-mut inuussutissarsiornermi ilinniakka­mik aallartitsisimasut 2016-imi amerlanerpaasut.

 

Agguaqatigiissillugu 20-nik ukiullit ilinniarnertuunngorniarnermik aallartitsi­sarput, inuussutissarsiornermilu ilinniakkamik aallartitsisartut agguaqatigiis­sillugu 27-nik ukioqartartut.

 

Titartagaq 2. 2003-miit 2021-mut Kalaallit Nunaanni ilinniakkanik aallartitsinerit

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – Kisitsisaataasivimmi kisitsisit takukkit (https://bank.stat.gl/UDNISC11A).

 

Eqikkaaneq

 

Tabel 1. 2017-imiit 2021-mut inuusuttunut ilinniarfinni ilinniartut ilinniakkap suussusaa killiffillu malillugit

 

2017

2018

2019

2020

2021

Ilinniarnertuunngorniarfiit

 

 

 

 

 

Aallartitsisimasut ............

452

475

464

517

474

Ingerlatsisut ................

1.069

1.069

1.035

1.073

1.078

Naammassinnissimasut .......  

298

273

283

281

294

Inuussutissarsiornermi ilinniarfiit

 

 

 

 

 

Aallartitsisimasut ............

787

733

680

716

653

Ingerlatsisut ................

1.065

1.053

1.013

1.070

977

Naammassinnissimasut .......  

407

397

378

380

429

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – Kisitsisaataasivimmi kisitsisit takukkit (https://bank.stat.gl/UDNISC11A, https://bank.stat.gl/UDNISC11B, https://bank.stat.gl/UDNISC11D).