2020-mi inuusuttunut ilinniarfiit

Saqqummersitami uani Kalaallit Nunaanni inuusuttunut ilinniarfinni

ilinniartut kisimik sammineqarput. Nunani allani inuusuttunut ilinniarfinni ilinniartut Kalaallit Nunaanneersut Naatsorsueqqissaartarfiup Kisitsisaataasiviani aaneqarsinnaapput

 

2020-mi 664-it inuusuttunut ilinniarfimmik naammassinnissimapput

2020-mi Kalaallit Nunaanni 664-inik amerlassusillit inuusuttunut ilinniarfimmik naammassinnissimapput. Ukiuni tulleriinni ilinniakkamik nammassinnittartut amerliartorusaarsimapput, 2016-imilu naammassinnissimasut 803-ullutik amerlanerpaasimapput. Taamanili ukiumut naammassinnittartut amerlassusaat 17,3 pct.-inik appariarsimavoq, kisiannili 2005-imiit 67 pct.-imik qaffassimalluni.

 

Titartagaq 1. 2003-miit 2020-mut Kalaallit Nunaanni inuusuttunut ilinniarfimmik naammassinnissimasut

Najoqqutaq: NaatsorsueqqissaartarfikKisitsisaataasivimmi kisitsisit takukkit (https://bank.stat.gl/UDNISC11D).

 

Ilinniarnertuunngorniarnermik naammassinnittarnerit amerlassusaat ukiup

siulianisulli annertutigipput. 2020-mi ilinniarnertuunngorniarnermik

naammassinnissimasut 284-iusut, ukiup siuliani 283-iusipput. 2005-imut

sanilliullugu ilinniarnertuunngorniarnermik naammassinnittarnerit

amerlassusaat marloriaatinngorsimavoq. Inuussutissarsiornermi ilinniakkamik naammassinnissimasut amerlassusaat ukiup siuliani 395-iusimasut 428-mut amerleriarsimapput, qaffariaat 8 pct.-iulluni.

 

2.161-it inuusuttunut ilinniarfinni ilinniakkamik ingerlatsipput

2020-mi Kalaallit Nunaanni inuusuttunut ilinniarfinni ilinniakkamik ingerlatsisut 2.161-inik amerlassuseqarput. Tamanna inuusuttunut ilinniakkani inuussutissarsiornermilu ilinniakkani 5 pct.-inik qaffariarneruvoq. 2011-miilli ilinniartut amerlassusaat 292-inik ikileriarsimapput, appariaat 12 pct.-iulluni. Ilinniarnertuunngorniarfinni inuussutissarsiornermilu ilinniarfinni ilinniartut amerlassusaat assigiinginnarput.

 

1.313-it inuusuttunut ilinniarfinni ilinniakkamik aallartitsisimapput

2020-mi 1.313-inik amerlassusillit inuusuttunut ilinniarfinni ilinniakkanik aallartitsisimapput[1], tamannalu 2016-imut sanilliullugu 6 pct.-inik appariarneruvoq, tassani inuussutissarsiornermi ilinniakkamik aallartitsisimasut amerlanerpaasimammata. Ilinniartuunngorniarnernik aallartitsisimasut 2014-imi amerlanerpaasipput, inuussutissarsiornermi ilinniakkamik aallartitsisimasut 2016-imi amerlanerpaasut.

 

Agguaqatigiissillugu 20-nik ukiullit ilinniarnertuunngorniarnermik aallartitsisarput, inuussutissarsiornermilu ilinniakkamik aallartitsisartut agguaqatigiissillugu 27-nik ukioqartarlutik.

 

Titartagaq 2. 2003-miit 2020-mut Kalaallit Nunaanni ilinniakkanik aallartitsinerit

Najoqqutaq: NaatsorsueqqissaartarfikKisitsisaataasivimmi kisitsisit takukkit (https://bank.stat.gl/UDNISC11A).

 

 

 [1] Ilinniartut ilinniakkami pineqartumi siornatigut ingerlatsereersimanngitsut.