Inuusuttunut ilinniarfinni naammassinnittarnerit

Kisitsisaataasivimmi ilinniartut ilinniakkamik aallartitsinermiit ukiut 1-10 qaangiunnerini ilinniarnermi killiffiinut tabelit saqqummersinneqarput. Ilinniartut ilinniakkaminnik naammassinnissimasut ilinniakkap aallartinneraniit ukiut quliut tungaannut qaangiunnerini agguaqatigiissillugu naammassisarnermut procentiat tabelinit kisinneqarsinnaalerpoq. Tabelit siornatigut ilinniakkanik unitsitsisartut tabeliinut taarsiissutaapput.

 

Tabelini ilinniarnermi killiffiit naatsorsukkat tassaapput:

·         Ilinniakkami pineqartumi aallartinneqarsimasumi killiffik

·         Ilinniakkap qaffasissusaani aallartinneqarsimasumi killiffik

 

Tabelimi kingullermi ilinniartut ilinniakkap qaffasissusaani ataatsimi ilinniakkap sammivianik allanngortitsisut sillimaffigineqarput.

 

Saqqummersitami inuusuttunut ilinniarfinni ilinniakkat kisimik pineqarput. Ingerlariaqqiffiusumik ilinniarfinni naammassinnittarnerit pillugit saqqummersitaq www.stat.gl –imi takuneqarsinnaavoq.

 

 

Ilinniakkamik aallartissimasamik naammassinnittarneq

Ilinniarnertuunngorniarfik ukiunik pingasunik sivisussusilerneqarsimasumik ilinniarnertuunngorniarnermik (GUX) aammalu inersimasunut ilinnialernissamut piareersarluni pikkorissarnermik, 2016 sioqqullugu ukiumik ataatsimik sivisussusilerneqarsimasumik, imaqarpoq1. Sanilliussisinnaanissaq peqqutigalugu ilinniarnertuunngorniarnerit ukiunik pingasunik sivisussusillit kisitsisini paasissutissani kisimik ilanngunneqarput.

 

2012-imi ilinniarnertuunngorniarlutik aallartissimasut 49 procentii ukiut pingasut qaangiunnerini ilinniakkamik naammassinnissimapput. Ukiut tallimat qaangiunnerini naammassinnissimasut 62 procentimut amerleriarsimapput. 2010-mili aallartissimasunut naleqqiullugu 8 procentimik appariarneruvoq, tassani naammassinnittarnermut procenti 70 procentiummat. 2012-imi ilinniarnertuunngorniarfinnik aaqqissuusseqqinneq atuutsinneqalerpoq, ilinniartullu 2012-iminngaanneersut ilinniakkap aaqqissuussaaneranut nutaamut nuutsinneqarput.

Inuussutissarsiornermik ilinniarfinni ilinniakkat sivisussusaat siammasipput, taamaattumik kisitsisini paasissutissani inuussutissarsiornermik ilinniakkanut naatsunut ukiup affaaniit ukiunik marlunnik sivisussuseqartunut aammalu inussutissarsiornermik ilinniakkanut nalinginnaasunut minnerpaamik ukiunik marlunnik sivisussuseqartunut immikkoortiterneqarput2. 2013-imi inuussutissarsiornermik ilinniarfinni naatsuni aallartissimasut 63 procentii ukiut marluk ingerlanerini ilinniakkatik naammassisimavaat. Ukiullu marluk qaangiunnerini 65 procentiisa ilinniakkatik naammassisimallugit. Naammassinnittarnermut procenti ukiup siualianit 5 procentinik qaffariarsimavoq. Inuussutissarsiornermik ilinniakkani nalinginnaasuni naammassinnittarnermut procenti appasinneruvoq. Ukiut sisamat ingerlanerini 41 procentii ilinniakkaminnik 2011-mi aallartissimasaminnik naammassinnissimapput. Ukiut arfinillit qaangiunnerini 48 procentii ilinniakkaminnik naammassinnissimapput. 2010-mut naleqqiullugu 5 procentinik qaffariarneruvoq. Naammassinnittarnermut procenti 2005-imi 52 procentimiilluni qaffasinnerpaaffissaminiippoq, 2010-lli tungaanut appariartuaarusaarsimalluni.

 

Titartagaq 1. Inuusuttunut ilinniarfinni ukiunik marlunnik sivisunerusumillu sivisussuseqartuni naammassinnittarnermut procenti, 2011-mi, 2012-imi 2013-imilu aallartittut malillugit

Nalunaarut: Ilinniarnertuunngorniarfinni ilinniagaq ukiunik pingasunik sivisussusilik kisimi pineqarpoq. Naammassinnittarnermut procenti ukiup pineqartup naanerani naatsorsorneqarpoq, ukiorlu siullermeerluni ilinniakkamik aallartitsivik ungaluuserlugu ilanngunneqarpoq: Ilinniarnertuunngorniarneq (2012), inuussutissarsiornermik ilinniakkat naatsut (2013), inuussutissarsiornermik ilinniakkat nalinginnaasut (2011).

Ilinniakkat sivisussusaat ukioq kaajallallugu naatsorsorneqarput ilinniarnertuunngorniarnermullu ukiut pingasuullutik, inuussutissarsiornermik ilinniakkanut naatsunut ukiut marluk aammalu inuussutissarsiornermik ilinniakkanut nalinginnaasunut ukiut sisamat.

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – kisitsisaataasivimmi kisitsisit takukkit (http://bank.stat.gl/UDDISC11L).

 

 

Arnat akornanni naammassinnittarneq qaffasinnerusoq

Arnat angutinit amerlanerusut inuusuttunut ilinniarfimmik ukiunit marlunnit sivisunerusumik sivisussuseqartumik naammassinnissimapput. 2012-imi ilinniarnertuunngorniarnermik aallartitsisimasut arnat 66 procentii, angutit 57 procentiinut naleqqiullugit, naammassinnissimapput. Inuussutissarsiornermik ilinniakkani naatsuni arnat 2013-imi ilinnialersimasut 72 procentii, angutit 56 procentiinut naleqqiullugit, naammassinnissimapput. Inuussutissarsiornermik ilinniakkani nalinginnaasuni arnat 2011-mi aallartissimasut 55 procentii, angutit 41 procentiinut naleqqiullugit, naammassinnissimapput. Ukiunilu siuliini aamma taamatut ingerlasimapput.

 

Titartagaq 2. Inuusuttunut ilinniarfinni ukiunik marlunnik sivisunerusumillu sivisussuseqartuni naammassinnittarnermut procenti, 2011-mi, 2012-imi 2013-imilu aallartittut suiaassusaat malillugu

Nalunaarut: Ilinniarnertuunngorniarfinni ilinniagaq ukiunik pingasunik sivisussusilik kisimi pineqarpoq. Naammassinnittarnermut procenti ukiup pineqartup naanerani naatsorsorneqarpoq, ukiorlu siullermeerluni ilinniakkamik aallartitsivik ungaluuserlugu ilanngunneqarpoq: Ilinniarnertuunngorniarneq (2012), inuussutissarsiornermik ilinniakkat naatsut (2013), inuussutissarsiornermik ilinniakkat nalinginnaasut (2011).

Ilinniakkat sivisussusaat ukioq kaajallallugu naatsorsorneqarput ilinniarnertuunngorniarnermullu ukiut pingasuullutik, inuussutissarsiornermik ilinniakkanut naatsunut ukiut marluk aammalu inuussutissarsiornermik ilinniakkanut nalinginnaasunut ukiut sisamat.

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – kisitsisaataasivimmi kisitsisit takukkit (http://bank.stat.gl/UDDISC11M).

 

 

Nassuiaat: 1) Ullumikkut inersimasunut ilinnialernissamut piareersarluni pikkorissarneq ukiunik marlunnik sivisussuseqartussatut aalajangersagaavoq.

2) Inuussutissarsiornermik ilinniarnerit amerlanerpaat ukiunik sisamanik sivisussuseqarput. Danmarkimi inuussutissarsiornermik ilinniarnerit sivisunerusinnaapput, inuusuttunut meeqqat atuarfianniit toqqaannaq ingerlaqqittunut tunngaviusumik ilinniarnermi ilinniarfimmiinneq ilaatigut sivisunerusarmat.

 

 

Nuna ilinniarfik malillugu naammassinnittarneq

2012-imi ilinniarnertuunngorniarlutik aallartissimasuni Kalaallit Nunaata avataani ilinniarnertuunngorniarsimasut naammassinnittarnermut procentiat Kalaallit Nunaanni ilinniarnertuunngorniartuniit qaffasinnerulaarpoq. Nunani allani ilinniartut 67 procentii, Kalaallit Nunaanni ilinniartut 61 procentiinut naleqqiullugit, ukiut tallimat iluanni ilinniakkaminnik naammassinnissimapput. Ukiuni siuliini Kalaallit Nunaanni ilinniartut naammassinnittarnermut procentiat qaffasinnerpaasimavoq. Ukiunili kingullerni nunani allani ilinniartut naammassinnittarnermut procentiat qaffariarsimasoq Kalaallit Nunaanni ilinniartunut appariartuaarsimavoq.

 

Inuussutissarsiornermik ilinniarfinni naatsuni nalinginnaasunilu Kalaallit Nunaanni ilinniartut Kalaallit Nunaata avataani ilinniartuniit amerlanerusut ilinniakkaminnik naammassinnissimapput. 2013/2011-mi Kalaallit Nunaanni ilinniartut 67 procentii aammalu 48 procentii inuussutissarsiornermik ilinniakkamik ukiunik marlunnik sivisunerusumillu sivisussuseqartumik naammassinnissimapput. Kalaallit Nunaata avataani ilinniartut 55 procentii aammalu 30 procentii naammassinnissimapput.

 

Titartagaq 3. Inuusuttunut ilinniarfinni ukiunik marlunnik sivisunerusumillu sivisussuseqartuni naammassinnittarnermut procenti, 2011-mi, 2012-imi 2013-imilu aallartittut nuna ilinniarfiat malillugu

Nalunaarut: Ilinniarnertuunngorniarfinni ilinniagaq ukiunik pingasunik sivisussusilik kisimi pineqarpoq. Naammassinnittarnermut procenti ukiup pineqartup naanerani naatsorsorneqarpoq, ukiorlu siullermeerluni ilinniakkamik aallartitsivik ungaluuserlugu ilanngunneqarpoq: Ilinniarnertuunngorniarneq (2012), inuussutissarsiornermik ilinniakkat naatsut (2013), inuussutissarsiornermik ilinniakkat nalinginnaasut (2011).

Ilinniakkat sivisussusaat ukioq kaajallallugu naatsorsorneqarput ilinniarnertuunngorniarnermullu ukiut pingasuullutik, inuussutissarsiornermik ilinniakkanut naatsunut ukiut marluk aammalu inuussutissarsiornermik ilinniakkanut nalinginnaasunut ukiut sisamat.

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – kisitsisaataasivimmi kisitsisit takukkit (http://bank.stat.gl/UDDISC11L).

 

 

Ilinniakkap qaffasissusaanik aallartissimasamik naammassinnittarneq

Ilinniartut ilaat ilinniakkamik kukkusumik aallartitsisarput. Ilinniagaq aallartitartik unitsittarpaat inuusuttunullu ilinniarfimmut allamut ingerlaqqiinnartarlutik. 2010-mi siullermeerlutik inuusuttunut ilinniarfimmik aallartitsisimasut 63 procentii ukiut arfineq-marluk iluanni inuusuttunut ilinniarfimmik naammassinnissimapput. Taakkunannga ilinniarnertuunngorniarlutik aallartissimasut 76 procentii ilinniarnertuunngorsimapput 5 procentilli inuussutissarsiornermik ilinniarfimmik naammassiinnarsimallutik. Inuussutissarsiornermik ilinniarfinni aallartissimasortaasa 51 procentii inuussutissarsiornermik ilinniakkamik naammassinnissimapput, 3 procentilli ilinniarnertuunnguinnarsimallutik.

 

Titartagaq 4. Inuusuttunut ilinniarfimmi aallartinnermiit ukiut arfineq-marluk qaangiunnerini ilinniakkap killiffia, 2010-mi aallartittut malillugit

*Inuusuttunut ilinniarfinni ilinniakkap qaffasissusaanik allamik naammassinnissimasut.

Nalunaarut: Ilinniakkap killiffia ukiup naanerani ilinniartunut 2010-mi inuusuttunut ilinniarfimmik siullermeerlutik aallartitsisimasunut naatsorsorneqarpoq.

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – kisitsisaataasivimmi kisitsisit takukkit (http://bank.stat.gl/UDDISC11L).