Isertitanut killigititat

Meeqqanut tapiissutit qaammammut meeqqamut ataatsimut 18-it inorlugit ukiulimmut tunniunneqartartut amerlassusaat innuttaasup ukiumi isertitaqarfiusumi kingullermi isertitai akileraarutaasussat malillugit naatsorsorneqartarput. Takussutissami 2-mi takutinneqarput meeqqanut tapiissutinik pisartut isertitaannut killigititat aammalu ukiumut meeqqamut tapiissutaasartut. 280.000 kr.-it sinnerlugit akileraarutaasussanik isertitaqarnermi meeqqanut tapiissutit ikilisarput.

 

Takussutissaq 2. 2013-imit 2017-imut isertitanut killigititat aammalu ukiumut meeqqanut tapiissutit

 

2013-imi ukiumut meeqqanut tapiissutit

2014-mit 2017-mut ukiumut meeqqanut tapiissutit

Isertitanut killigititat

 

 

Isertitat akileraarutaasussat 0 kr. aamma 130.000 kr. akornanniittut

7.637 kr.

8.477 kr.

Isertitat akileraarutaasussat 130.001 kr. aamma 180.000 kr. akornanniittut

5.163 kr.

5.731 kr.

Isertitat akileraarutaasussat 180.001 kr. aamma 280.000 kr. akornanniittut

2.870 kr.

3.186 kr.

Najoqqutaq: 2013-imit 2017-imut Inatsisartut aningaasanut inatsisaat.

 

Takussutissaq 3. 2013-imit 2017-imut decembarimi meeqqanut tapiissutinik pisartut amerlassusaat, ukiunut aammalu aningaasat amerlassusaannut agguaallugit

 

2013

2014

2015

2016

2017

 

 

Tapiissutinik pisartut amerlassusaat

 

Katillugit .............

3.952

3.826

3.601

3.573

3.488

18-29-nik ukiullit   .....

1.630

1.558

1.520

1.503

1.457

30-39-nik ukiullit   .....

1.128

1.167

1.127

1.176

1.160

40-49-nik ukiullit   .....

857

744

641

577

564

50-64-inik ukiullit   .....

302

323

291

292

283

65-inik ukiullit qummullu  

15

16

10

11

9

Ilisimaneqanngitsut   ...

20

18

12

14

15

 

 

Aningaasat amerlassusaat (1.000 DKK)

 

Katillugit .............

3.130

3.334

3.168

3.102

3.026

18-29-nik ukiullit   .....

1.268

1.316

1.279

1.260

1.201

30-39-nik ukiullit   .....

1.091

1.226

1.203

1.223

1.204

40-49-nik ukiullit   .....

578

557

485

419

430

50-64-inik ukiullit   .....

171

211

185

183

176

65-inik ukiullit qummullu  

9

12

6

6

..

Ilisimaneqanngitsut   ...

12

13

9

10

11

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – Kisitsisaataasivimmi kisitsisit takukkit (http://bank.stat.gl/SONBT01)

2014-imi ukiumoortumik meeqqanut tapiissutit qaffanneqarput.

 

Takussutissami 3.-mi takutinneqarpoq meeqqanut tapiissutinik pisartut ukiuinut agguaanneri. Tapiissutinik pisartut amerlanerpaat 18-it 29-llu akornanni ukioqarput. Taakku agguaqatigiissinnerat 2013-imit 2017-imut qaammat decembarimi missiliorlugu 42 pct.-imik annertussuseqarpoq. Amerlanerpaanut tulliupput pineqartut 30-t 39-llu akornanni ukiullit.

 

Takussutissami 4.-imi takutinneqarput 2013-imit 2017-imut meeqqanut tapiissutinik pisartut, kommuninut agguaallugit. Meeqqanut tapiissutinik pisartut amerlanerpaat Kommuneqarfik Sermersuumi aammalu Qaasuitsup kommunianinngaanneerput, taakkulu Kalaallit Nunaanni kommunini inuttunerpaapput.

 

Takussutissaq 4. 2013-imit 2017-imut decembarimi meeqqanut tapiissutinik pisartut amerlassusaat, kommuninut agguaallugit

 

2013

2014

2015

2016

2017

 

Tapiissutinik pisartut amerlassusaat

Nuna tamakkerlugu

3.952

3.826

3.601

3.573

3.488

Kommune Kujalleq

578

543

486

510

490

Kommuneqarfik Sermersooq

1.327

1.321

1.204

1.207

1.166

Qeqqata Kommunia

626

597

585

556

549

Qaasuitsup Kommunia

1.421

1.365

1.326

1.300

1.283

 

Aningaasat amerlassusaat (1.000 DKK)

Nuna tamakkerlugu

3.130

3.334

3.168

3102

3.026

Kommune Kujalleq

473

481

442

447

439

Kommuneqarfik Sermersooq

1.017

1.143

1.035

1.058

1.040

Qeqqata Kommunia

504

528

541

493

467

Qaasuitsup Kommunia

1.136

1.181

1.149

1.102

1.080

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – Kisitsisaataasivimmi kisitsisit takukkit (http://bank.stat.gl/SONBT01)

2014-imi ukiumoortumik meeqqanut tapiissutit qaffanneqarput.