Oplysninger fra alle Statistikbankens tabeller kan linkes og dermed genbruges i scripts, programmer, regneark, hjemmesider, apps mv.

 

Det er muligt at lave løsninger, der automatisk opdateres med nye oplysninger fra Statistikbankens tabeller.

 

I dag indeholder Statistikbanken mere end 250 detaljerede tabeller om det Grønlandske samfund. Herfra kan du vælge og tilpasse udtræk og overføre din tabel til viderebearbejdning i egne programmer

 

Det er ikke nyt – og ikke enestående, da udviklingen af den anvendte løsning har stået på i snart 25 år og i en eller anden form anvendes af alle de nordiske landes centrale statistikkontorer. Systemets kerne udvikles af det svenske statistikkontor i samarbejde med mange nationale statistikkontorer, se: http://www.scb.se/PC-Axis/