Ukiut pingasut tulleriisiinnarlugit aningaasarsiorneq annikilleriarpoq

Kisitseqqinnerit takutippaat 2014-imi akit qaffakkiartornera ilanngaatigereerlugu tunisassiornerup nalinga (BNP) 1,6 pct.-imik appariarsimasoq. Kalaallit Nunaata aningaasarsiornera taamaalilluni ukiuni pingasuni malittuinnarni annikilleriarpoq, tassa 2012-imi annikilleriarneq -0,5 pct.-iusimavoq 2013-imilu -1,3 pct.-iulluni. 2013-imi 2014-imilu aningaasarsiornerup annikilleriarneranut peqqutaanerpaavoq sanaartornermik tunisassiallit malunnaatilimmik kinguariarsimanerat.

 

Titartagaq 1.1. Tunisassiornerup nalinga (BNP), akit qaffakkiartornerat peereerlugu

 

Malugiuk: 2005-2012-imi kisitsisit inaarutaasuupput, 2013-2014-imili kisitsigallarnerullutik.

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik, http://bank.stat.gl/nrn10

 

Nuna tamakkerlugu naatsorsuutini ingerlatsiviit atorfeqarfiillu branchenut pingaarnernut 32-nut agguataagaapput. Tunisassiornerup tamakkiisup taakkununnga branchenut agguataarnerata pisinnaalersippaa inuussutissarsiutit sannaanik misissueqqissaarsinnaalerneq. Branchet 32-usut paasiuminarsarnerisigut ikinnerulersillugit titartakkami 1.2-mi saqqummiunneqarput.

 

Inuussutissarsiorfik Pisortat inuinnaallu kiffartuussinerat inuussutissarsiutini annerpaatut inissisimavoq, inuiaqatigiinnilu tunisassiornerup tamakkiisup 34 pct.-ianik pilersitsiffiulluni. Inuussutissarsiutip imarivai pisortat kiffartuussinerat allaffissornikkut, peqqinnissaqarfeqarnikkut, ilinniartitaannermik ingerlatsinikkut il. il. Assartuineq, post aamma tele tunisassiornerup tamakkiisup iluani 17 pct.-imik pilersitsiffiuvoq. Aalisarneq, piniarneq aammalu Industri katillutik tunisassiornerup 13 pct.-erluinnaa pilersippaat. Tassani malugineqassaaq fabrikkit aalisakkanik qalerualinnillu suliarinnittartut Industrimi ilaatinneqarmata.

 

Titartagaq 1.2. Inuussutissarsiutit naleqarnerulersitsinerisa agguataarnera 2014, akit aalajangersimasut 2005-imeersut atorlugit

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik, http://bank.stat.gl/nrn04

 

Titartakkami 1.3-mi takuneqarsinnaavoq naleqarnerulersitsisarnermik pilersitsisarneq qanoq inuussutissarsiutinut agguataartarnersoq. Tunisassiorneq (tungujortut), kiffartuussiviit (qorsuit) taavalu pisortat inuinnaallu kiffartuussinerat (qasertoq).

 

Titartagaq 1.3. Naleqarnerulersitsinerup ineriartornera, akit aalajangersimasut 2005-imeersut atorlugit

Malugiuk: 2005-2012-imi kisitsisit inaarutaasuupput, 2013-2014-imili kisitsigallarnerullutik.

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik, http://bank.stat.gl/nrn04