Kalaallit Nunaannut tikittut Kalaallillu Nunaannit aallartut

Kalaallit Nunaannut tikittut aamma Kalaallit Nunaannit aallartut 1970-ikkunniilli ukiumiit ukiumut allanngorarsimaqaat. Ukiut ataasiakkaat eqqarsaatigissanngikkaanni 1980-ikkunni nunanut allanut nuuttarnerit nalinginnaasumik nunasisunit amerlanerusarput.  1990-imiit 1992-imut malunnaatilimmik Kalaallit Nunaannut nuuttartut ikiligaluttuinnarnerisa nunanut allanut nuuttartut annertusinerat malunnavissumik erseqqissisippaa. Ukiuni 1991 aamma 1992-imi nunanut allanut nuuttartut ima amerlatigisimapput, allaat inunngortut ilanngutereeraluarlugit inuit amerlassusaat apparluni. Kalaallit Nunaanni inunngorsimasut nunattalu avataani inunngorsimasut 1993-imiit 1998-imut nunanut allanut nuusimasut amerlassusaat annikilleriarpoq. 2005-imiit 2008-mut nunanut allanut nuuttartut malunnavissumik ukiunut siuliinut naleqqiullugu amerlaneroqaat, taakkunani inuit Kalaallit Nunaanni inunngorsimasut malunnaateqarnerullutik.

 

Takussutissiaq 8.1. Kalaallit Nunaannut Kalaallillu Nunaannit nuuttartut inunngorfii tunngavigalugit. 2005-2015

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

 

Katillugit

Kalaallit Nunaannut nuuttut ilanngaatissat ilanngaatigereerlugit

           -441

           -645

           -573

           -638

           -192

           -159

           -153

           -712

           -448

           -583

           -511

Kalaallit Nunaannut nuuttut

         2.511

         2.395

         2.404

         2.526

         2.540

         2.448

         2.281

         2.188

         2.063

         2.146

         2.177

Kalaallit Nunaata avataanut nuuttut

         2.952

         3.040

         2.977

         3.164

         2.732

         2.607

         2.434

         2.900

         2.511

         2.729

         2.688

 

Kalaallit Nunaanni inunngortut

Kalaallit Nunaannut nuuttut ilanngaatissat ilanngaatigereerlugit

           -382

           -466

           -508

           -645

           -275

           -276

           -303

           -615

           -336

           -449

           -525

Kalaallit Nunaannut nuuttut

            870

            892

            887

            915

         1.079

         1.061

            917

            871

            975

         1.055

         1.019

Kalaallit Nunaata avataanut nuuttut

         1.252

         1.358

         1.395

         1.560

         1.354

         1.337

         1.220

         1.486

         1.311

         1.504

         1.544

 

Kalaallit Nunaata avataani inunngortut

Kalaallit Nunaannut nuuttut ilanngaatissat ilanngaatigereerlugit

             -59

           -179

             -65

                7

              83

            117

            150

             -97

           -112

           -134

              14

Kalaallit Nunaannut nuuttut

         1.641

         1.503

         1.517

         1.611

         1.461

         1.387

         1.364

         1.317

         1.088

         1.091

         1.158

Kalaallit Nunaata avataanut nuuttut

         1.700

         1.682

         1.582

         1.604

         1.378

         1.270

         1.214

         1.414

         1.200

         1.225

         1.144

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik, http://bank.stat.gl/benbbiu2

 

Kalaallit Nunaannut aamma Kalaallit Nunaannit nuunnerit quliugaangata taakkunannga qulingiluanit amerlanerit Qallunaat Nunaannut nutsernerusarlutillu. Kalaallit Nunaannut aamma Kalaallit Nunaannit nutsernerit sinneri pingaartumik nunanit skandinaviamit imaluunniit skandinaviamut pisarput.