Tabel 4. Innuttaasut utoqqaassutsinut, suiaassutsinut, inunngorfinnut aamma katissimanerannut imaluunniit katissimannginnerannut immikkoortillugit 2016

 

 

Angutit

 

Arnat

 

Katillugit

Katillugit

Katinne-qanngitsut

Katinnikut

Avinnerit

Nuleernerit

Katillugit

Katinne-qanngitsut

Katinnikut

Avinnerit

Uillarnerit

 

Innuttaasut tamakkerlugit

Katillugit

55.847

29.543

19.577

7.460

1.939

567

26.304

15.996

7.186

1.773

1.349

0-4

3.890

2.036

2.036

-

-

-

1.854

1.854

-

-

-

5-9

3.913

2.028

2.028

-

-

-

1.885

1.885

-

-

-

10-14

3.979

2.014

2.014

-

-

-

1.965

1.965

-

-

-

15-19

3.839

1.919

1.919

-

-

-

1.920

1.917

3

-

-

20-24

4.364

2.250

2.215

33

2

-

2.114

2.009

97

6

2

25-29

4.478

2.258

2.040

199

19

-

2.220

1.816

361

37

6

30-34

4.050

2.081

1.565

458

56

2

1.969

1.224

627

111

7

35-39

3.328

1.789

1.068

590

128

3

1.539

651

713

164

11

40-44

3.060

1.691

810

670

205

6

1.369

478

684

185

22

45-49

4.611

2.460

1.049

1.073

319

19

2.151

657

1.106

328

60

50-54

5.096

2.764

1.059

1.288

375

42

2.332

601

1.291

361

79

55-59

4.001

2.285

753

1.165

334

33

1.716

413

949

225

129

60-64

2.801

1.605

484

824

235

62

1.196

269

626

151

150

65-69

1.808

1.064

298

533

134

99

744

120

351

94

179

70-74

1.357

733

161

385

78

109

624

60

253

63

248

75-79

729

351

55

174

37

85

378

47

91

36

204

80-84

360

150

20

51

12

67

210

23

28

9

150

85-89

153

55

1

15

5

34

98

7

6

3

82

90-94

27

9

1

2

-

6

18

-

-

-

18

95+

3

1

1

-

-

-

2

-

-

-

2

 

Kalaallit Nunaanni inunngortut

Katillugit

49.826

25.564

17.588

5.936

1.551

489

24.262

14.870

6.450

1.630

1.312

0-4

3.661

     1.906

     1.906

           -  

           -  

           -  

     1.755

     1.755

           -  

           -  

           -  

5-9

3.686

     1.905

     1.905

           -  

           -  

           -  

     1.781

     1.781

           -  

           -  

           -  

10-14

3.773

     1.920

     1.920

           -  

           -  

           -  

     1.853

     1.853

           -  

           -  

           -  

15-19

3.709

     1.855

     1.855

           -  

           -  

           -  

     1.854

     1.852

            2

           -  

           -  

20-24

4.182

     2.145

     2.114

          29

            2

           -  

     2.037

     1.936

          93

            6

            2

25-29

4.006

     2.021

     1.834

        170

          17

           -  

     1.985

     1.633

        312

          35

            5

30-34

3.453

     1.758

     1.339

        366

          52

            1

     1.695

     1.057

        525

        106

            7

35-39

2.724

     1.410

        853

        441

        113

            3

     1.314

        551

        600

        154

            9

40-44

2.439

     1.267

        601

        493

        169

            4

     1.172

        402

        585

        165

          20

45-49

4.019

     2.037

        871

        868

        282

          16

     1.982

        612

     1.007

        306

          57

50-54

4.469

     2.286

        907

     1.031

        309

          39

     2.183

        566

     1.203

        336

          78

55-59

3.454

     1.876

        648

        948

        254

          26

     1.578

        385

        866

        202

        125

60-64

2.347

     1.275

        397

        656

        177

          45

     1.072

        242

        564

        128

        138

65-69

1.535

        831

        247

        408

          89

          87

        704

        111

        332

          86

        175

70-74

1.190

        588

        130

        311

          52

          95

        602

          58

        241

          61

        242

75-79

665

        293

          42

        154

          25

          72

        372

          47

          87

          34

        204

80-84

340

        132

          16

          46

            8

          62

        208

          23

          27

            8

        150

85-89

146

          50

            1

          14

            2

          33

          96

            6

            6

            3

          81

90-94

25

            8

            1

            1

           -  

            6

          17

           -  

           -  

           -  

          17

95+

3

            1

            1

           -  

           -  

           -  

            2

           -  

           -  

           -  

            2

 

Kalaallit Nunaata avataani inunngortut

Katillugit

6.021

3.979

1.989

1.524

388

78

2.042

1.126

736

143

37

0-4

229

        130

        130

           -  

           -  

           -  

          99

          99

           -  

           -  

           -  

5-9

227

        123

        123

           -  

           -  

           -  

        104

        104

           -  

           -  

           -  

10-14

206

          94

          94

           -  

           -  

           -  

        112

        112

           -  

           -  

           -  

15-19

130

          64

          64

           -  

           -  

           -  

          66

          65

            1

           -  

           -  

20-24

182

        105

        101

            4

           -  

           -  

          77

          73

            4

           -  

           -  

25-29

472

        237

        206

          29

            2

           -  

        235

        183

          49

            2

            1

30-34

597

        323

        226

          92

            4

            1

        274

        167

        102

            5

           -  

35-39

604

        379

        215

        149

          15

           -  

        225

        100

        113

          10

            2

40-44

621

        424

        209

        177

          36

            2

        197

          76

          99

          20

            2

45-49

592

        423

        178

        205

          37

            3

        169

          45

          99

          22

            3

50-54

627

        478

        152

        257

          66

            3

        149

          35

          88

          25

            1

55-59

547

        409

        105

        217

          80

            7

        138

          28

          83

          23

            4

60-64

454

        330

          87

        168

          58

          17

        124

          27

          62

          23

          12

65-69

273

        233

          51

        125

          45

          12

          40

            9

          19

            8

            4

70-74

167

        145

          31

          74

          26

          14

          22

            2

          12

            2

            6

75-79

64

          58

          13

          20

          12

          13

            6

           -  

            4

            2

           -  

80-84

20

          18

            4

            5

            4

            5

            2

           -  

            1

            1

           -  

85-89

7

            5

           -  

            1

            3

            1

            2

            1

           -  

           -  

            1

90-94

2

            1

           -  

            1

           -  

           -  

            1

           -  

           -  

           -  

            1

95+

-

           -  

           -  

           -  

           -  

           -  

           -  

           -  

           -  

           -  

           -  

http://bank.stat.gl/benst5

Nassuiaat: 1) Averusersimasut katinneqanngitsunut ilaanngunneqarnikuupput.

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik