Pisortanit ikiorsiissutit

Kinaluunniit Kalaallit Nunaanni najugaqartoq pisariaqartitsinermini pisortanit ikiorserneqarnissaminut periarfissaqarpoq, ikiorsiineq pisinnaavoq ikiorserneqartup ilaquttamilu inuuniarnerminni nammineerluni tamakkiisumik pilersorsinnaanngippat.

Aamma pilersuinissamut, aningaasartuutinut aalajangersimasunut aningaasartuutinullu ataasiakkaanut pisortanit ikiorneqarnissamik, tamatumunnnga piumasaasut eqquutitissinnaagaanni.

 


Takussutissaq 4.1. Isumaginninnermut ikiorsiissutinik pisartut kommunini nalunaarsukkat aammalu isumaginninnermut ikiorsiissutit amerlassusaat pisartakkat pingaarnerit tunngavigalungit

 

2010

2011

2012

2013

2014

 

Amerlassusaa

Isumaginninnermi ikiorsiissutit, ataatsimut naatsorsorneri

17.105

17.446

17.389

17.572

17.287

Pisortanit ikiorsiissutit katillugit

8.302

8.596

8.653

8.686

8.606

Suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutit katillugit

3.521

3.632

3.374

3.317

3.254

Erninermi ullormusiat katillugit

1.155

1.079

1.023

1.308

1.030

Siusinaarluni soraarnerussutisiat katillugit

2.925

3.073

2.990

2.912

2.809

Utoqqalinersiat katillugit

3.838

3.898

3.943

3.949

3.980

 

1.000 kr.

Isumaginninnermi ikiorsiissutit, ataatsimut naatsorsorneri

788.675

820.710

825.891

868.639

880.089

Pisortanit ikiorsiissutit katillugit

120.656

131.543

143.939

156.199

166.837

Suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutit katillugit

39.804

46.741

41.999

40.496

42.667

Erninermi ullormusiat katillugit

34.471

33.649

31.740

32.276

33.238

Siusinaarluni soraarnerussutisiat katillugit

243.958

256.187

250.792

259.454

254.099

Utoqqalinersiat katillugit

349.786

352.590

357.420

380.214

383.248

Najoqqutarisaq: Naatsorsueqqissaartarfik – Kisitsisaataasivik (SON002)

 

Takussutissaq 4.2. 2014-imi suliffeqanngikkallernermi ikiorsiissutit akiliutigineqartut

 

0-14 ukiullit

15-29 ukiullit

30-39 ukiullit

40-49 ukiullit

50-64 ukiullit

65 ukiullit +

Katillugit

 

1.000 kr.

Suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutit

suliffeqannginnermik tunngasut

 -

5.162

4.558

7.020

9.455

 ..

26.238

Suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutit

angerlartitaanermik tunngasut

 -

1.530

978

1.529

2.064

 ..

6.105

Suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutit

napparsimanermik tunngasut

 ..

974

1.706

2.980

4.557

108

10.325

Nalu.: Ukiut tamaasa utoqqaassuseq naatsorsorneqartarpoq december-ip 31-ani

Najoqqutarisaq: Naatsorsueqqissaartarfik - Kisitsisaataasivik (SON002)

 

Takussutissaq 4.3. 2014-imi siusinaartumik soraarnerussutisiat aammalu utoqqalinersiat

 

  0-14 ukiullit

 15-29 ukiullit

 30-39 ukiullit

 40-49 ukiullit

 50-64 ukiullit

 65 ukiullit +

Katillugit

 

1.000 kr.

Siusinaarluni soraarnerussutisiat, aningaasarsiat tunngaviusut

 -

13.923

18.143

45.569

148.660

5.365

231.660

Siusinaarluni soraarnerussutisiat, kaasarfimmiut

 -

712

671

511

1.308

 ..

3.259

Utoqqalinersiat, aningaasarsiat tunngaviusut

 -

 -

 -

 -

 -

363.673

363.673

Utoqqalinermi soraarnerussutisiat, kaasarfimmiut

 ..

 -

 -

 -

 -

9.821

9.821

Najoqqutarisaq: Naatsorsueqqissaartarfik - Kisitsisaataasivik (SON002)

 

Takussutissaq 4.4. 2014-imi ikiorsiissutinik pisartut ikiorsiissutinut, suiaassutsinut aammalu ikiorsiissutit taakkulu amerlassusaannut immikkoortillugit

 

Angutit

Arnat

Katillugit

 

Amerlassusaa

Pisortat ikiorsiissutaat

4.672

3.934

8.606

Suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutit

1.718

1.536

3.254

Meerartaarnermi ullormusiat

211

819

1.030

Siusinaartumik soraarnerussutisiat

1.432

1.377

2.809

Utoqqalinersiat

1.969

2.011

3.980

 

1.000 kr.

Pisortat ikiorsiissutaat

81.118

85.720

166.838

Suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutit

25.153

17.514

42.667

Meerartaarnermi ullormusiat

1.888

31.350

33.238

Siusinaartumik soraarnerussutisiat

131.971

122.128

254.099

Utoqqalinersiat

187.714

195.534

383.248

Najoqqutarisaq: Naatsorsueqqissaartarfik – Kisitsisaataasivik (SON002)

 

Takussutissaq 4.5. 2014-imi kommunini isumaginninnermi ikiorsiissutinik pisartut amerlassusaat, ikiorsiissutinut  aammalu  kommunini sorlerni najugaqarnerinut immikkoortillugit

 

Kommune

Kujalleq

Kommuneqarfik

Sermersooq

Qeqqata

Kommunia

Qaasuitsup

Kommunia

Katillugit

 

Amerlassusaa

Isumaginninnermut ikiorsiissutit ataatsimut naatsorsorneri

2.744

5.627

2.806

6.361

17.287

Pisortanit ikiorsiissutit tamakkerlugit

1.343

3.158

1.185

3.074

8.606

- Ikiorsiissutit akileraaruteqaataasussat

1.260

2.946

1.171

2.907

8.138

- Ikiorsiissutit akileraaruteqaataasussaanngitsut

198

681

47

640

1.563

Suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutit katillugit

514

800

575

1.373

3.254

- Suliffissaaleqinermi

391

495

379

528

1.790

- Suliffiup matoqqagallarnerani

 -

 -

 -

625

625

- Napparsimanermi

163

353

251

471

1.233

Meerartaarnermi ullormusiat katillugit

143

353

186

362

1.030

Siusinaartumik soraarnerussutisiat katillugit

448

932

410

1.046

2.809

- Tunngaviusut

420

876

390

1.008

2.669

- Kaasarfimmiut

32

70

25

48

174

- Meeqqamut tapisiat

104

181

104

238

621

- Inummut tapisiat

166

383

162

560

1.267

Utoqqalinersiat

725

1.063

765

1.451

3.980

- Tunngaviusut

654

993

693

1.288

3.606

- Kaasarfimmiut

91

84

101

199

475

- Meeqqamut tapisiat

13

10

 ..

 ..

31

- Aalajangersimasumik annertussusilikkat tapisiat

89

297

 -

131

516

- Inummut tapisiat

86

98

195

391

768

Najoqqutarisaq: Naatsorsueqqissaartarfik - Kisitsisaataasivik (SON002)

 

Takussutissaq 4.6. 2014-imi kommunini ikiorsiissutit pisartakkat amerlassusaat nalunaarsukkat, ikiorsiissutinut aammalu kommunini sorlerni najugaqarnerinut immikkoortillugit

 

Kommune

Kujalleq

Kommuneqarfik

Sermersooq

Qeqqata

Kommunia

Qaasuitsup

Kommunia

Katillugit

 

1.000 kr.

Isumaginninnermut ikiorsiissutit ataatsimut naatsorsorneri

143.768

288.735

140.079

307.515

880.089

Pisortanit ikiorsiissutit tamakkerlugit

21.793

76.132

21.291

47.630

166.837

- Ikiorsiissutit akileraaruteqaataasussat

20.491

73.105

21.067

42.756

157.411

- Ikiorsiissutit akileraaruteqaataasussaanngitsut

1.302

3.027

224

4.874

9.427

Suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutit katillugit

7.943

11.383

6.381

16.961

42.667

- Suliffissaaleqinermi

6.493

8.040

4.482

7.223

26.238

- Suliffiup matoqqagallarnerani

 -

 -

 -

6.105

6.105

- Napparsimanermi

1.451

3.343

1.898

3.633

10.325

Meerartaarnermi ullormusiat katillugit

4.971

11.391

5.300

11.575

33.238

Siusinaartumik soraarnerussutisiat katillugit

39.764

84.817

35.349

94.170

254.099

- Tunngaviusut

36.929

77.489

32.442

84.799

231.660

- Kaasarfimmiut

618

1.291

449

901

3.259

- Meeqqamut tapisiat

1.177

2.025

1.039

2.867

7.108

- Inummut tapisiat

1.039

4.012

1.419

5.602

12.072

Utoqqalinersiat

69.297

105.013

71.759

137.179

383.248

- Tunngaviusut

66.412

99.879

67.382

130.001

363.673

- Kaasarfimmiut

1.880

1.757

1.927

4.257

9.821

- Meeqqamut tapisiat

89

114

 ..

 ..

289

- Aalajangersimasumik annertussusilikkat tapisiat

381

2.951

 -

502

3.835

- Inummut tapisiat

534

311

2.408

2.376

5.629

Najoqqutarisaq: Naatsorsueqqissaartarfik - Kisitsisaataasivik (SON002)

 


Qimarnguiit

Qimarnguiit najugaqarfiugallarfiupput annersartissimasunut, annersartinnissamulluunniit siorasaartissimasunut imaluunniit taakkununnga assingusunut ilaqutaariinni inooqatigiinnermiluunniit ajornartorsiutilinnut arnanut aamma angutinut meerai ilaatillugit. Najugaqarnerup nalaani siunnersuineq ingerlanneqartarpoq, isumagineqartarlutik allatulluunniit ikiorneqarlutik.

Nuummi, Qaqortumi, Narsami, Paamiuni, Sisimiuni, Aasianni Ilulissanilu qimarngueqarpoq.

 

Ilaqutariinnut qimarnguiit

Ilaqutariinnut qimarnguiit suliamik angusassamik toraagaqarlutik meeqqanik ilaqutariinnillu eqqugaasunut isumaginninnikkut suliniuteqarput. Suliat atituut makkuusinnaallutik ilaqutariinnik sullissinerit, siunnersuinerit, nalaatsinerluttunik ikiorsiinerit, ilitsersuinikkut siunnersuinerit il.il.. Ilaqutariinnut qimarnguiit kommuneqarfinnit aningaasalersorneqarlutillu ingerlanneqarput. Namminersorlutik oqartussanit tapiinissamut aaqqissuussinermik pilersitaqarpoq, tamanna ilaqutarinnut qimarnguiisa isumannaatsumik ingerlanissaannut aaqqeeqataalluni. Ullumikkut Upernavimmi, Ilulissani, Aasianni, Sisimiuni, Maniitsumi, Tasiilami, Nuummi, Paamiuni, Qaqortumi, Nanortalimmi Narsamilu ilaqutariinnut qimargueqarpoq.