Kommunalbestyrelser

Der blev afholdt valg til overgangsudvalg for de nye storkommuner den 8. april 2008. Seneste valg til de fire kommunalbestyrelser blev afholdt den 2. april 2013.

 

Oversigt 6.1. Afgivne stemmer ved valg til overgangsvalg den 2. april 2013

Kommune

Atassut

 Demo-kraatit

Inuit

 Ataqa-

tigiit

Kattusse-qartigiit Partiiat

Partii Inuit

Siumut

 Enkelt-kandi-dater

Ugyldige

og blanke stemmer

Afgivne stemmer

Stemme-berettigede

Stemme- procent

I alt

3.069

1.521

7.006

268

309

11.336

39

371

23.780

40.909

 

Qaasuitsup

1.053

180

1.752

250

157

4.332

22

154

7.830

12.609

      62,1

Qeqqata

916

218

674

11

28

2.144

0

47

4.038

7.006

      57,6

Sermersooq

711

930

3.535

7

124

3.007

17

111

8.432

16.013

      52,7

Kujalleq

389

193

1.045

0

0

1.853

0

59

3.480

5.281

      66,9

Kilde: KANUKOKA

 

Oversigt 6.2. Afgivne stemmer ved valg til kommunalbestyrelserne i 2008 og 2013

 

Valget 2013

 

Valget 2008

 

Stemmer

Pct.

Valgte

 

Stemmer

Pct.

Valgte

Landsplan i alt

23.834

58,3

70

 

24.262

61,9

72

Atassut

3.069

12,9

9

 

3.769

15,4

10

Demokraatit

1.521

6,4

2

 

3.285

13,4

8

Inuit Ataqatigiit

7.006

29,4

20

 

6.590

26,8

21

Kattusseqatigiit Partiiat

268

1,1

0

 

1.137

4,6

2

Kandidatforbund Ivittuut

0

0,0

0

 

74

0,3

1

Partii Inuit

309

1,3

0

 

-

-

-

Siumut

11.336

47,6

38

 

9.245

37,7

30

Sorlaat Partiiat

0

0,0

0

 

128

0,5

0

Enkeltkandidat nr. 1

39

0,1

1

 

34

0,1

0

 

 

Nøgletal på landsplan

 

Stemme-berettigede

Gyldige stemmer

Blanke stemmer

Ugyldige stemmer

Afgivne stemmer

Stemme-procent

Valget 2013

40.909

23.548

175

 

111

23.834

58,3

Valget 2008

39.644

24.262

174

 

110

24.546

61,9

Bemærkning: Ved valget i 2008 havde Grønland fået 4 storkommuner med 72 mandater i kommunalbestyrelserne. Ved valget i 2013 skulle der fordeles 70 mandater i de 4 kommunalbestyrelser.

Kilde: KANUKOKA

 

Oversigt 6.3. Mandater ved valg til kommunalbestyrelserne 2008 og 2013

 

Atassut

Demokraatit

Inuit

Ataqaa

tigiit

Kandidat-

forbund 1

Kandidat-

forbund 2

Partii

Inuit

Siumut

Enkelt-kandidat

I alt

 

2008

2013

2008

2013

2008

2013

2008

2013

2008

2013

2008

2013

2008

2013

2008

2013

2008

2013

Qaasuitsup

4

3

1

0

5

5

2

0

-

0

-

0

9

13

0

0

21

21

Qeqqata

3

4

1

0

4

2

-

0

 

0

-

0

7

9

0

0

15

15

Sermersooq

2

1

5

2

7

8

-

0

1

0

-

0

6

7

0

1

21

19

Kujalleq

1

1

1

0

5

5

-

0

-

0

-

0

8

9

0

0

15

15

I alt

10

9

8

2

21

20

2

0

1

0

0

0

30

38

0

1

72

70

Borgmestre

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

-

0

3

3

0

0

4

4

Valgte kvinder

3

3

3

0

11

12

0

0

0

0

-

0

7

7

0

1

24

23

I pct. af valgte kvinder

30

33,3

37,5

0

52,4

60

0

0

0

0

-

0

23,3

18,4

0

100

33,3

32,9

Kilde: KANUKOKA