Inunngorfik innuttaanerlu

Ukiut amerlavallaanngitsut qaangiuttut matuma siorna Kalaallit Nunaanni innuttaasut taamaallat 1 procentii nunani allani innuttaapput. Titartakkami 3.1-mi takuneqarsinnaavoq ukiut tallimat kingulliit ingerlaneranni  tamanna  allanngtoq, ukiuni taakkunaninunani allani innuttaassuseqartut amerlassusaat 83 procentinik annertusisimasut.

 

Titartagaq 3.1. Nunani allani innuttaasut amerlassusaat. 1977-2013

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik

 

Innuttaasut pillugit paasissutissalerinermi inuttaasut misissoqqissaarneranni Kalaallit Nunaata avataani inunngorsimasut aammalu Kalaallit Nunaanni inunngorsimasut immikkortinneqartarput, agguaqatigiissitsinernimi pissutit ersernerlulersinnaanerat peqqutsigalugu taamatut immikkooritsisoqartarpoq. Inuit Kalaallit Nunaata avataani inuusut 1980-mi 18 procentiusimapput 2013-mi 11 procentiinnanngorsimapput.

 

Takussutissiami 3.1-mi innuttaasut 1. januar 2013-mi amerlassusaat takuneqarsinnaapput, angajoqqaajusut namminerlu inunngorfiit aallaavigalugit. Takussutissiami takuneqarsinnaavoq, 50.101-it imaluunniit innuttaasut 89 procenti maani nunatsinni inuusimasut.

 

Takussutissiaq 3.1. 2013-mi innuttaasut amerlassusaat, angajoqqaat namminerlu inunngorfimmut immikkoortillugit

 

 

Angajoqqaat inunngorfii

Angajoqqaaq ataaseq Kalaallit Nunaanni inunngortoq/ Angajoqqaap aappaa

Meeqqap inunngorfia

Katillugit

Kalaallit Nunaanni

Kalaallit Nunaata avataani

Paasissutis-saqanngit-soq

Kalaallit Nunaanni

paasissutis-saqanngit-soq

Katillugit

56.370

34.170

743

11.728

9.442

287

Kalaallit Nunaanni

50.101

33.750

317

7.159

8.776

99

Kalaallit Nunaata avataani

6.269

420

426

4.569

666

188

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik

 

Takussutissiami innuttaasut angajoqqaajusut inunngorfiinut immikkoortiter-nikuupput. Inuit 43.899-it (34.170 + 9.442+287) tassa innuttaasut 78 procentiisa angajoqqaavisa arlaat Kalaallit Nunaanni inuusimasuuvoq. Innuttaasut sisamararterutaat inuit nalunaarsorsimaffiini angajoqqaavisa sumi inunngorsimanerat pigineqanngillat. Tamanna peqquteqarpoq angajoqqaajusut inuup normua atorlugu nalunaarsuiffimmi pigineqannginerannik, tamanna peqquteqarsinnaavoq, Kalaallit Nunaanni Danmarkimiluunniit najugaqannginnerannik imaluunniit ukioq 1968 inuup normua atorlugu nalunaarsuinerup aallartinneqarnera sioqqullugu toqusimaneranik pissuteqarsinnaavoq.

 

Takussutissiaq 3.2. Innuttaasut annertuumik kinguaariinikkut Kalaallit Nunaannut attaveqartuusut.

 

 

Angajoqqaat inunngorfii

Angajoqqaap aappaa Kalaallit Nunaanni inunngor-simasoq

 

Katillugit

Kalaallit Nunaani

Paasissutissaqan-ngitsoq

Angajoqqaap aappa Kalaallit Nunaata avataani inunngorsimasoq

Katillugit

51.058

34.170

7.159

9.729

Kalaallit Nunaanni

49.784

33.750

7.159

8.875

Kalaallit Nunaata avataani

1.274

420

..

854

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik, http://bank.stat.gl/benaao3

 

Kalaallit Nunaanni inunngorsimasup angajoqqaavi marluullutik sumi inunngorsimanersut nalunaarsimanngippat, Kalaallit Nunaannut kinguaariinnerup tungaatigut attaveqartutut naatsorsuinermi ilanngunneqartarpoq. 1. januar 2013-mi Kalaallit Nunaanni kinguaariinnerup tungaatigut attaveqartutut inuit 51.058-it naaatsorsuutigineqarput.  Tassa inuttaasut 90 procentii, takussutissiaq 3.2 malillugu. Tamannalumi nikingavallaanngilaq innuttaasut ataatsimut isigalugit kinguaariinnerup tungaatigut attaaveqartuusut (90 procent) Kalaallit Nunaanni inunngortunut (89 procentinut) naleqqiullugit.