PAASISSUTISSAT ANNERTUNERUSUT

Nuna tamakkerlugu naatsorsuutit pillugit nunat tamalaat malittarisassiaat ukunani nassaarineqarsinnaapput:

Nuna tamakkerlugu naatsorsuutit taakkulu atorneqarnissaat pillugu atuagassiat oqinnerumaartut:

 

Nittartakkat takuneqarsinnaasut:

Nuna tamakkerlugu naatsorsuutinut attuumassuteqartunik imaqartut nittartakkat:

www.un.org

www.oecd.org

www.imf.rog

www.worldbank.org

www.europa.eu.int/comm/eurostat/