NIOQQUTISSAT ISERTUT ANISULLU PILLUGIT 2004-MUT TABELI

Tunisassiorneq tunngavigalugu nuna tamakkerlugu naatsorsuutini nioqqutissat ingerlaartarneri qanoq isigineqarsinnaanersut Titartagaq 1-mi paasinarsarneqarput. Inuussutissarsiutit ataasiakkaat inuussutissarsiutinit allaniit kiisalu eqqussuinermiit nioqqutissanik sullissinernillu pissarsisarnerisigut inuussutissarsiutini tunisassiorneq ingerlasarpoq. Nioqqutissat taakku nioqqutissanngorlugit sullissininngorlugillu suliareqqinneqartarput, inuussutissarsiutinut allanut nioqqutissiassanngorlugit ingerlateqqinneqartarlutik, imaluunniit atorneqartussanngorlugit, tassa atugassatut, aningaasaliissutissatut avammulluuniit nioqqutissatut.

Isertunut anisunullu takussutissiatigut nioqqutissat qulaani ingerlaarneri takuneqarsinnaalersarput. Taamaalilluni inuussutissarsiutit ataasiakkaat akornanni nioqqutissat ingerlaarneri, imaluunniit atorneqaviffissaminnut ingerlaarneri takuneqarsinnaalersarput. Matumuuna aningaasarsiornermi aningaasaqarnikkut attuumassutit misissorneqarsinnaaginnaratik, kisianni aamma ilutigisaanik aningaasaqarnikkut misissueqqissaarnerit sunniutaasunillu naatsorsuinerit arlallit isumagineqarsinnaalersarput.

Isertunut anisunullu Takussutissiami 1-miittumi nioqqutissanik sullissinernillu tunisassiornermi eqqussuinermilu nioqqutissat sullissinerillu aningaasarsiornermut qanoq pisartut takutinneqarpoq. Takuneqarsinnaavoq nioqqutissat sullissinerillu aningaasaqarnerup iluani qanoq atorneqarnersut, tassa tunisassiornermut ilanngunnermikkut, pisortanit inunnilluunniit toqqaannartumik atorneqarnermikkut, aningaasaliissutigineqarnermikkut avammulluunniit nioqqutigineqarnermikkut. Tunisassiorneq matumani inuussutissarsiutinut arfinilinnut agguarneqarpoq atuinerlu atuiffinnut tallimanut agguarneqarluni. Takussutissiami 1-mi takutinneqarpoq inuussutissarsiutit ataasiakkaat isertunik sunik tigusisarnersut.

Napasumi siullermi soorlu takutinneqarput nunalerinermi aalisarnermilu nioqqutissanik suliarineqanngitsunik 12 mio. kr.-inik nalilinnik suliaqarfinni taakkunani suliffeqarfinnit pisisoqarsimasoq, nioqqutissiortuniillu nioqqutissanik suliarineqanngitsunik pilersuineq (soorlu aalisariutit amutinnerini) 45 mio. kr.-inik naleqarput.

Katillugit aalisarnermi nunalerinermilu nioqqutissat suliarineqanngitsut 241 mio. kr.-inik nalillit Kalaallit Nunaanni inuussutissarsiortuniit pisiarineqarput. Tamakku saniatigut aalisarnermi nunalerinermilu nioqqutissat avataaneersut 356 mio. kr.-inik nalillit atorneqarput, taamalu inuussutissarsiutinut taakkununnga 597 mio. kr.-it tiguneqarsimallutik. Aningaasanut taakkununnga ilaapput 3 mio. kr.-it toqqaananngitsumik akileraarutit (ilanngaaseriikkat) nioqqutissanut tunngasut, tassa imaappoq nunalerinermi aalisarnermilu nioqqutissanik suliarineqanngitsunik 2004-mi pisianut 3 mio. kr.-inik tapiisoqarsimavoq. Tassa nunalerinermi aalisarnermilu 597 mio. kr.-inik nalilinnik tigusisoqarpoq, 594 mio. kr.-inik taamaallaat akilerneqarlutik.

 

Takussutissiaq 1

Isertunut anisunullu takussutissiaq, Kalaallit Nunaat 2004

+

Inuussutissarsiutinut isertut

 

Nunale-rineq aalisar-neru il. il.

Suliffe-qarfiit pilersit-siortor-tut

Suliffeqarfiit pilersuiviit

Suliffeqar-fiit sa-naartortut

Niuerfin-nut tun-ngasunik sullissi-nerit

Niuerfin-nut tun-ngasuun-ngitsunik sullissine-rit

Katillu-git

 

Mio. kr.

Nunalerineq aalisarnerlu il.il.

12

760

0

0

116

19

906

Suliffeqarfiit pilersitsiortortut

45

44

1

73

91

11

265

Suliffeqarfiit pilersuiviit

3

13

18

16

249

18

316

Suliffeqarfiit sanaartortut

1

7

53

33

323

76

492

Niuerfinnut tunngasunik sullissinerit

165

92

61

228

1.946

492

2.985

Niuerfinnut tunngasuunngitsunik sullissinerit

15

3

5

26

23

9

81

Nunatsinni inuussutissarsiutit katillugit

241

919

139

376

2.747

625

5.046

Eqqussukkat

356

263

143

644

1.587

195

3.188

Akini tunngaviusuni annertuseriaat tamarmiusoq

597

1.181

282

1.020

4.334

819

8.234

Toqqaannanngitsumik akitsuutit nioqqutissanut tunngasut

-3

-31

-2

-6

-91

-20

-153

Pisinermi akit atorneqarneri

594

1.150

280

1.014

4.243

800

8.081

Akitsuutit allat, ilanngaaseriikkat

0

1

1

4

16

2

25

Sulisunut aningaasarsiarititat

533

542

133

820

3.937

895

6.860

 

463

-54

133

-101

1.528

97

2.067

 

1.591

1.639

548

1.738

9.724

1.794

17.033

 

Atuiniviit

 

Inuit atugaat

Pisortat atugaat

Aningaasaliis-sutit ilanngaa-sigaanngitsut

Toqqortat allannguu-taat

Avammut tunisat

Katillugit

Katillu-git

 

Mio. kr.

Nunalerineq aalisarnerlu il.il.

211

0

0

0

473

684

1.591

Suliffeqarfiit pilersitsiortortut

171

0

3

-40

1.239

1.373

1.639

Suliffeqarfiit pilersuiviit

230

1

0

0

0

231

548

Suliffeqarfiit sanaartortut

0

3

1.242

0

0

1.246

1.738

Niuerfinnut tunngasunik sullissinerit

2.169

3.410

165

1

995

6.740

9.724

Niuerfinnut tunngasuunngitsunik sullissinerit

30

1.675

8

0

0

1.713

1.794

Nunatsinni inuussutissarsiutit katillugit

2.812

5.090

1.417

-39

2.707

11.987

17.033

Eqqussukkat

1.551

5

424

-77

233

2.137

5.325

Takornarianit isertitat il.il.

-240

0

0

0

240

0

8.234

Toqqaannanngitsumik akitsuutit nioqqutissanut tunngasut

415

0

37

0

-20

431

279

Pisinermi akit atorneqarneri

4.538

5.095

1.879

-116

3.160

14.556

22.637

Malugiuk: Suliffeqarfiit pilersuiviit tassaapput innaallagissamik, imermik kiammillu pilersuiviit. Niuerfinnut tunngasunik sullissinerit tassaapput tunisinissaq siunertaralugu sullissinerit. Niuerfinnut tunngasuunngitsumik sullissinerit tassaapput tunisinissavik siunertarinagu sullissinerit. Taakku annermik tassaapput pisortat sullissineri kiisalu peqatigiiffiit suliniaqatigiiffiillu sullissineri. Inuit ukiumut qanoq suliaqarsimatiginerannut naatsorsorneqarsimapput.
Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik

 

Takussutissiaq 2

2004-mi inaarutaasumik atorneqarnerinut isertunut anisunullu amerlisaatit

 

Eqqussukkat

Suliassaqartitsineq

 

Atuinivik

Toqqaannartumik

Toqqaannartu-mik toqqaannanngit-sumillu

Toqqaannartu-mik

Toqqaannartu-mik toqqaananngit-sumillu

 

Procent

Inummut ataatsimut mio. kr.

Inuit atugaat

31,3

34,2

48,2

-

1,4

Pisortat atugaat

34,9

0,1

22,2

-

3,1

Maskiinanut assartuutinullu aningaasaliis-sutit

3,8

77,6

81,6

-

0,5

Sanaartornermi aningaasaliinerit

8,8

0,0

42,9

-

2,1

Aningaasaliinerit allat

0,4

2,2

26,0

-

2,2

Toqqorsiviit

-0,8

66,3

91,5

-

0,4

Avammut tunisat

21,7

8,0

37,9

-

1,9

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik

 

Takussutissami 1-mi sanimoortuni takuneqarsinnaapput inuussutissarsiutit ataasiakkaat tunisassiornerisa nalingi qanoq atorneqarsimanersut. Soorlu takuneqarsinnaavoq nunalerinermi aalisarnermilu 2004-mi 1.591 mio. kr.-inik nalilinnik tunisassiortoqartoq. Taakkunannga tunisassiassanik suliarineqanngitsunik 760 mio. kr.-it nalinginut suliffeqarfinnut pilersitsiortortunut nioqqutissiassatut pilersuisoqarsimavoq, pingaartumik aalisakkanik suliffissuarnut. Nunalerinermi aalisarnermilu katillugit 906 mio. kr.-inut Kalaallit Nunaanni inuussutissarsiutinut pilersuisoqarsimavoq. Taakku saniatigut inuussutissarsiutit taakku 211 mio. kr.-inik nalilinnik inuit namminneq atugassaannik pilersuisimapput, avammullu tunisassanik 473 mio. kr.-init nalinginut.

 

Takussutissiaq 3

2004-mi inuussutissarsiutinut ataasiakkaanut isertunut anisunullu amerlisaatit

 

 

Eqqussukkat

Suliassaqartitsineq

 

BFI-mut naleqqiul-lugu

Toqqaan-nartumik

Toqqaanar-tumik toq-qaannanngi-tsumillu

Toqqaan-nartumik

Toqqaanartumik toqqaannan-ngitsumillu

 

Procent

Inummut ataatsimut / Mio. kr.

Nunalerineq aalisarnerlu il.il.

11,2

25,0

30,1

1,6

2,0

Suliffeqarfiit pilersitsiortortut

5,4

12,6

30,9

1,4

2,6

Suliffeqarfiit pilersuiviit

3,0

26,2

34,8

0,9

1,4

Suliffeqarfiit sanaartortut

8,1

37,1

43,8

1,8

2,2

Niuerneq il. Il.

13,5

14,4

22,7

2,0

2,5

Assartuineq nalunaarasuartaatik-kullu kiffartuussinerit

13,5

21,8

32,7

1,0

1,7

Aningaasaliinermi sillimmasiisarnermilu kiffartuussinerit

9,9

9,9

19,8

1,0

1,6

Pisortanit allanillu inunnik kiffartuussinerit

35,5

14,4

22,0

2,6

3,2

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik

 

Titartagaq 1

Nuna tamakkerlugu naatsorsuutini tunisassiornermik tunngavilinni nioqqutissat ingerlaarneri

 

 

Isertunut anisunullu tabeli aallaavigalugu amerlisaataasartut naatsorsorneqarsinnaalerput. Isertunut anisunullu amerlisaatit tassaapput atorfissaqartitsinerup sunniutaanik naatsorsuinerit. Inuit atuinerat annerulerpat assersuutigalugu inoqutigiit nioqqutissanik amerlanerusunik atorfissaqartitsilissapput. Nioqqutissat taakku ilai avataaniit eqqunneqartarput, taakkulu ilaannut Kalaallit Nunaanni inuussutissarsiortut pilersuisuullutik. Inuilli atuinerannut pilersuinissamut nioqqutissiassat eqqunneqartut taakku kalaallit nunaanni inuussutissarsiortunit atorneqartussaammata inuit atuineranni eqqussuineq tamarmiusoq inuit atuinerannut eqqussuinermit annertunerussaaq.

Takussutissiami 2-mi atorneqarfissarpiaanni ataasiakkaani qaffariaatinut eqqussuinermut sulisoqarnerullu toqqaannartumik tamarmiusumillu sunniutaasut isertunut anisunullu amerlisaataasut naatsorsorneqarput. Assersuutigalugu takuneqarsinnaavoq inuit atugaasa qaffariarnerat 34,2 pct. toqqaannartumik eqqussinermut attuumassuteqassasoq, eqqussuinerli tamarmiusoq 48,2 pct.-iulluni. Inuit atugaanni 1 mio. kr.-inik amerleriarnera taamaalilluni kingunerissavaa toqqaannartumik atuinermut 342.000 kr.-it nalinginut eqqussisoqassasoq, tassami eqqussinerup tamarmiusup, tunisassiorfinnut tunisassiassat sullissinerillu ilanngullugit 482.000 kr.-inik qaffariaateqassammat. Kalaallit inuussutissarsiutaannit tunisassianik atorfissaqartitsinerup annertusinerata kingunerisaanik inuit 1 mio. kr.-inik atuinerisa qaffariarnerat inuit sulisut 1,4-mik amerleriassapput.

Takussutissiami 3-mi inuussutissarsiutini ataasiakkaani anisunik atorfissaqartitsinerup qaffannera eqqussuinernut sulisunullu isertunut anisunullu amerlisaatai naatsorsorneqarput. Suliffeqarfinnit pilersitsiortortunit tunisassiat 1 mio. kr.-inik amerlinerat sulisut inunnik 1,4-nik toqqaannartumik amerlinissaannik kinguneqassaaq. Inuussutissarsiutilli allat atorfissaqartitsinerat aamma qaffassappat inuussutissarsiortut allat isertuinit suliffeqarfiit pilersitsiortorfiusut atorfissaqartitsinerat aamma annertusissaaq. Taamaalilluni sulisut tamarmiusut 1,4-nik amerliinnaratik inunnik 2,6-nik amerlissallutik.