TAAGUUTIT PERIAATSILLU

Nuna tamakkerlugu naatsorsuutini taaguutit pingaarnerit assersuutikkut paasiuminarsarneqarsinnaapput. Assersuummi naatsorsuutigineqarpoq piffissami niuernermi pisut pingasuinnaassasut:

Inuiaqatigiinni tunisassiorneq isertitallu, Tunisassiat Ataatsimut Nalingat/Tunisassiornerup Pilersitaanik Ataatsimut Isertitat, tunngaviatigut pingasoqiusamik naatsorsorneqarsinnaapput:

Tunisassiornerup tamarmiusup nalinga katillugit 550-iuvoq (=100+150+300). Tassanngaanniit inuussutissarsiutit tunisassiassap/tunisassiap pisiarineranut aningaasartuutit katillugit 250-iusut (=100+150) ilanngaatigineqassapput. Taamaalilluni Tunisassiat Ataatsimut Nalingat naatsorsorneqarsinnaavoq, tassalu 300 (=550-250), tunisassiat nalinga tunisassiassanik pisinermi aningaasartuutit ilanngaatigineqarput. Suliffeqarfiit tunisassiornerannit aningaasartuuteqarnerannillu paasissutissat aallaavigalugit nuna tamakkerlugu naatsorsuutini Tunisassiat Ataatsimut Nalingat naatsorsorneqarpat naatsorsuutit tunisassiornermik tunngaveqartutut taaneqassapput.

Peqatigisaanik inuussutissarsiutit isertitatut pilersitaat 300 naleqqatigaa. Isertitat kilisaataatillit inuttallu agguarsinnaavaat. Isertitanut paasissutissat aallaavigalugit nuna tamakkerlugu naatsorsuutini Tunisassiat Ataatsimut Nalingat naatsorsorneqarpat naatsorsuutit isertitanik tunngaveqartutut taaneqassapput.

Kiisalu inoqutigiit 300-it nalinginut aalisakkanik atuisinnaanerat takuneqarsinnaavoq. Aningaasarsiornermi tunisassianik sullissinernillu atuinermut paasissutissat aallaavigalugit nuna tamakkerlugu naatsorsuutini Tunisassiat Ataatsimut Nalingat naatsorsorneqarpat naatsorsuutit atuinermik tunngaveqartutut taaneqassapput. Naatsorsuutigineqarpat nunanit allanit aningaasanik nuussisoqartoq, assersuutigalugu ataatsimut tapiissutinik, taava inuiaqatigiit isertitaat qaffassapput. Nuussineq assersuutigalugu 50-iuppat taava inuiaqatigiinni tunisassiornerup pilersitaanik ataatsimut isertitat atorneqarsinnaasut 350-iussapput (=300+50). Assersuutigalugu nunanit allanit eqqussukkatigut atuinerunissamut periarfissaqalissaaq. Maannakkut isertitat tunngavigalugit nuna tamakkerlugu naatsorsuusianik taaneqartartunik suliaqartoqarpoq, tamanna 1975-ip kingorna ajornarunnaarpoq isertitanut akileraarutit eqqunneqarneratigut. Isertitat tunngavigalugit nuna tamakkerlugu naatsorsuusiornermi pingaartumik akileraartarnermut oqartussat akileraartarnermi ilanngaatinullu paasissutissaataannik tunngaveqarput. Taassuma paarlattuanik tunisassiat tunngavigalugit nuna tamakkerlugu naatsorsuusiornermik taaneqartartut pingaartumik ingerlatsiviit tunisassiortut ukiumoortumik naatsorsuutaannik tunngaveqarput, taamaattumik tunisassiornermik tunngaveqarnermik taaguut.

Tunisassiat tunngavigalugit nuna tamakkerlugu naatsorsuusiorneq nalinginnaasumik piffissamik atuiffiunerusarput, kisianni inernerisa tunisassiornermi annertussutsit eqqornerusumik takutittarpaat peqatigisaanillu inuiaqatigiinni inuussutissarsiortut ingerlataannik arlaqarnerusunik ersersitsisunik imaqartarlutik kiisalu tunisassiat annissuinermut, atuinermut aningaasaliinermullu atorneqarnerat ersersillugu. Maannakkut isertitat tunngavigalugit nuna tamakkerlugu naatsorsuutit assersuutigalugu inuiaqatigiinni inuussutissarsiutit tunisassiortut agguataarnerannik paasissutissanik ikitsuinnarnik imaqarput.

Naatsorsueqqissaartarfiup ingerlaavartumik naatsorsortagai taamaallaat nuna tamakkerlugu naatsorsuutini inissitsiterinerit pingaarnernik imaqarput, tassa imaappoq tunisassiat ataatsimut nalingat, tunisassiornerup pilersitaanik ataatsimut isertitat kiisalu inuiaqatigiit ataatsimut isertitaasa nalingat atorneqarsinnaasut. Taamaattoq maannakkut nuna tamakkerlugu naatsorsuutini pisortat ingerlatsinerat sullissinerallu pillugu sukumiisumik paasissutissiissoqartarpoq, Kalaallit Nunaata aningaasaqarneranut tamanna aamma annertuumik pingaaruteqarmat. Tunisassiorneq tunngavigalugu nuna tamakkerlugu naatsorsuusionermi immikkut ittumik suliarineqarsimavoq isertunut-anisunullu Tabeli 2004-moortoq. Tabeli nittartakkatinni www.stat.gl–imi aaneqarsinnaavoq.