Nunanut tamalaanut assersuutit

Tassunga tunngasunik paasisaqarnerorusukkuit Food and Agriculture Organizationip nittartagaa takusinnaavat: www.fao.org/fishery