QINERSINEQ

 

Inatsisartunut qinersisarneq

Namminersornerullutik Oqartussat 1979-mi atulermatali quleriarluni qinersisoqarpoq, kingullermik 2. juni 2009-mi.

 

Takussutissiaq 1

Inatsisartunut qinersisarnerit

Ulloq

qinersivik

Taasi-sut katil-lugit

Atassut

Inuit

Ataqati-giit

Issittup

Partiia

Siumut

Akulliit Partiiat

Demo-kraatit

Arnat

Partiiat

Kattus-seqati-giit

Partiiat

Sorlaat

Partiiat

Kisimiil-luni

Taasisut-procenti

 

Amerlas-susaat

Procent

4. april 1979

19.951

                     41,7

                      4,4

 .

                     46,1

 .

 .

 .

 .

 .

                       2,1

                    69,6

12. april 1983

25.204

                    46,6

                     10,6

 .

                    42,3

 .

 .

 .

 .

 .

                      0,5

                     75,1

6. juni 1984

23.088

                    43,8

                      12,1

 .

                     44,1

 .

 .

 .

 .

 .

 .

                    66,8

26. maj 1987

25.764

                     40,1

                     15,3

                      4,4

                    39,8

 .

 .

 .

                      0,4

 .

 .

                    69,6

5. marts 1991

25.915

                     30,1

                     19,4

                      2,8

                    37,3

                      9,5

 .

 .

                      0,9

 .

 .

                     67,1

4. marts 1995

26.134

                     30,1

                    20,3

                      0,4

                    38,4

                       6,1

 .

 .

                      4,7

 .

 .

                    69,6

16. februar 1999

28.490

                    25,2

                     22,1

 .

                    35,2

 .

 .

 .

                     12,3

 .

                      5,3

                    76,0

3. december 2002

28.616

                    20,2

                    25,3

 .

                    28,5

 .

                     15,9

                      2,4

                      5,3

 .

                       1,3

                    74,6

15. november 2005

29.139

                     19,0

                    22,4

 .

                    30,4

 .

                    22,6

 .

                      4,0

 .

                      0,7

                    74,9

2. juni 2009

28.510

                     10,9

                    43,7

 .

                    26,5

 .

                     12,7

 .

                      3,8

                       1,3

                      0,2

                     71,3

Najoqqutaq: Qinersinermut Ataatsimiitsitaliaq, Namminersornerullutik Oqartussat

 

Takussutissiaq 2

Inatsisartunut qinersinermi qinerneqartut agguarneri

 

1979

1983

1984

1987

1991

1995

1999

2002

2005

2009

Mandaatit amerlasusaat

21

26

25

27

27

31

31

31

31

31

Angutit

21

26

25

27

23

26

22

20

20

19

Arnat

4

5

9

11

11

12

Siumut

13

12

11

11

11

12

11

10

10

9

Angutit

13

12

11

11

10

8

10

8

8

6

Arnat

1

4

1

2

2

3

Atassut

8

12

11

11

8

10

8

7

6

3

Angutit

8

12

11

11

2

10

5

4

4

3

Arnat

2

3

3

2

Inuit Ataqatigiit

2

3

4

5

6

7

8

7

14

Angutit

2

3

4

4

5

3

4

3

6

Arnat

1

1

4

4

4

8

Demokraatit

5

7

4

Angutit

3

4

3

Arnat

2

3

1

Kattusseqatigiit Partiat

4

1

1

1

Angutit

3

1

1

1

Arnat

1

Sorlaat Partiiat

Angutit

Arnat

Kisimiillutik

1

1

Angutit

1

1

Arnat

Issittup Partiia

1

1

Angutit

1

1

Arnat

Akulliit Partiiat

2

2

Angutit

2

2

Arnat

Najoqqutaq: Inatsisartut Allattoqarfiat aamma Naatsorsueqqissaartarfik

 

Takussutissiaq 3

2. juni 2009-mi Inatsisartunut qinersinermi taasisut partiinut immikkoortortaqarfinnullu agguataakkat

 

Atassut

Inuit

Ataqa-

tigiit

Siumut

Demo-

kraatit

Kattus-

seqa-

tigiit

Partiat

Sorlaat

Partiiat

Kisimi-

illuni

Ator-

sinnaa-

nngitsut

Tasisut

katillugit

Qinersisartut katillugit

Taasineq

pct.-inn-

gorlugu -

procent

 

Taasinerit

2. juni 2009

3.094

12.457

7.567

3.620

1.084

383

70

235

28.510

39.990

71,3

Nanortalik

90

499

362

97

12

12

0

5

1.077

1.498

71,9

Qaqortoq

177

856

534

319

21

25

0

33

1.965

2.599

75,6

Narsaq

183

471

308

79

17

15

3

10

1.086

1.403

77,4

Ivittuut

2

16

9

28

1

3

0

3

62

140

44,3

Paamiut

87

411

310

72

20

10

0

9

919

1.319

69,7

Nuuk

492

4.157

1.473

1.611

99

136

20

81

8.069

11.579

69,7

Maniitsoq

327

672

564

111

26

24

3

13

1.740

2.494

69,8

Sisimiut

328

1.278

957

391

60

50

9

19

3.092

4.435

69,7

Kangaatsiaq

69

243

253

19

21

10

1

5

621

862

72,0

Aasiaat

222

946

239

112

55

19

1

10

1.604

2.313

69,3

Qasigiannguit

78

226

265

47

51

12

0

3

682

907

75,2

Ilulissat

146

1.038

537

441

471

22

2

17

2.674

3.539

75,6

Qeqertarsuaq

89

212

109

53

28

8

0

2

501

683

73,4

Uummannaq

138

389

579

47

76

16

2

6

1.253

1.632

76,8

Upernavik

237

431

486

58

90

5

27

6

1.340

1.874

71,5

Qaanaaq

100

95

144

23

23

5

1

1

392

534

73,4

Ammassalik

308

388

369

100

13

8

1

12

1.199

1.858

64,5

Illoqqortoormiut

21

129

69

12

0

3

0

0

234

321

72,9

 

Siornatigut Inatsisartunut qinersinerit

15. november 2005

                5.528

                 6.516

                 8.861

                6.595

                  1.169

                        -  

                     216

                    254

       29.139

      38.924

                   74,9

3. december 2002

5.780

7.244

8.151

4.558

1.510

0

374

313

28.616

38.365

74,6

16. februar 1999

7.100

6.217

9.899

-

3.453

0

1.486

335

28.490

37.485

76,0

 

Siusinnerusukkut Inatsisartunut qinersinermi siuariarnerit kinguariarnerilluunniit

2. juni 2009

-2.434

5.941

-1.294

-2.975

-85

383

-146

-19

28.510

39.990

71,3

15. november 2005

-252

-728

710

2.037

-341

0

-158

-59

29.616

38.365

74,9

3. december 2002

-1.320

1.027

-1.748

4.558

-1.943

0

-1.112

22

28.616

38.365

74,6

16. februar 1999

-574

1.037

105

-

-

0

290

-299

28.490

37.485

76,0

Najoqqutaq: Qinersinermut Ataatsimiitsitaliaq, Namminersornerullutik Oqartussat

 

Kommunalbestyrelsinut qinersineq

Kingullermik kommunerujussuassanut nutaanut ikaarsaariarnermi ataatsimiititalianut 8. april 2008-mi qinersisoqarpoq.

 

Takussutissiaq 4

8. april 2008-mi ikaarsaariarnermi suleqatigiissitassanut qinersinermi taasinerit kommunerujussuarnut partiinullu agguataarlugit

Kommunit

Atassut

Demok-raatit

Inuit Ataqatigiit

Siumut

Qinigas-sanngor-teqatigiit 1

Qinigas-sanngor-teqatigiit 2

Sorlaat Partiiat

Kisimiilu-tik qini-gassan-ngortittut

Atorsin-naanngit-sut

Taasinerit tamak-kerlugit 

Qinersi-sinnaa-titaasut

Taasineq pct.-inngorlugu

Katillugit

3.768

3.285

6.591

9.259

1.138

74

128

34

349

24.626

39.665

61,7

Qaasuitsup Kommunia

1.631

433

1.844

3.001

983

0

0

17

82

7.991

12.482

                        64,0

Qeqqata Kommunia

770

454

985

1.786

36

0

0

0

57

4.088

6.801

                         60,1

Kommuneqarfik Sermersooq

958

2.003

2.536

2.515

119

74

128

17

111

8.461

14.854

                        57,0

Kommune Kujalleq

409

395

1.226

1.957

0

0

0

0

99

4.086

5.528

                         73,1

Najoqqutaq: Qinersinermi Ataatsimiititaliaq, Namminersornerullutik Oqartussat

 

Takussutissiaq 5

2005 aamma 2008-mi kommunalbestyrelsinut qinersinermi taasisut partiinut kattuseqatigiinnullu immikkoortiterlugit

 

2008-mi qinersineq

2005-mut sanilliullu-git assigiin-ngissuseq

2005-mi qinersineq

 

Qiner-

sinerit

 

Pct.

Qinigaasut 1)

Qiner-

sinerit

Pct.

Qinigaa-sut 1)

Nuna tamakkerlugu katinneri

24.626

0,0

72

 

25.911

67,4

168

Atassut

0

15,5

10

-5,4

4.955

19,1

36

Demokraatit

0

13,5

8

13,1

3.384

13,1

14

Inuit Ataqatigiit

0

27,1

21

2,4

5.899

22,8

42

Siumut

0

38,1

30

-3,4

10.548

40,7

67

Kattusseqatigiit Partiiat

0

4,7

2

-4,4

1.025

4,0

8

Kattusseqatigiit Ivittuut

0

0,3

1

0,2

47

0,2

1

Sorlaat Partiiat

0

0,5

0

 

 

 

 

Kisimiillutik qinigas-sanngortittut nr. 1

0

0,1

0

-0,6

53

0,2

-

Nuna tamakkerlugu kisitsisit

Qinersisinnaasut

39.665

-

.

1.017

38.929

.

.

Qinersinerit atorsinnaasut

24.277

-

.

783

25.911

.

.

Qinersinerit allassimanngitsut

0

.

.

-95

194

.

.

Qinersinerit atorsinnaangitsut

0

.

.

-138

137

.

.

Qinersinerit allassimasut

24.626

.

.

550

26.242

.

.

Qinersinerit pct.-inngorlugit

62,1

.

.

-0,4

67,4

.

.

Nassuiaat: 1) Qinersinermi 2005-mi, Kalaallit Nunaat kommunenut 18-nut immikkoortitigaavoq kommunalbestyrelsinilu qinikkani inissat 168-iullutik.

Qinersinermi 2008-mi Kalaallit Nunaat sisamanik kommunerujussuaqalerpoq kommunalbestyrelsinilu qinikkani inissat 72-iullutik.

Najoqqutaq: 5. april 2005 amma 8. april 2008-mi kommunalbestyrelsimut qinersinermut atatillugu qinersinermi allattuiffiit.

 

Takussutissiaq 6

2005-mi aamma 2008-mi kommunalbestyrelsemut qinersinermi qinikkat

 

Atassut

Demokraatit

Inuit Ataqaatigiit

Siumut

Kattusseqatigiit 1

Kattusseqatigiit 2

Katillugit

 

2005

2008

2005

2008

2005

2008

2005

2008

2005

2008

2005

2008

2005

2008

Qaasuitsup Kommunia

18

4

2

1

21

5

23

9

6

2

-

-

70

21

Qeqqata Kommunia

6

3

3

1

4

4

11

7

-

-

-

 

24

15

Kommune-qarfik Sermersooq

8

2

6

5

9

7

19

6

2

-

1

1

45

21

Kommune Kujalleq

4

1

3

1

8

5

14

8

-

-

-

-

29

15

Katillugit 2)

36

10

14

8

42

21

67

30

8

2

1

1

168

72

Taakkunan-nga arnat

6

3

4

3

12

11

12

8

3

0

0

0

37

25

Qinigaasut pct.-inngor-lugit

16,67

30

28,57

37,5

28,57

52,38

17,91

26,67

37,5

0

0

0

22,0

34,7

Borgmesteri 1)

3

-

-

-

1

1

11

3

2

-

-

-

17

4

Nassuiaat 1) Enok Sandgreenip IA tunuliaqutaralugu Aasianni qinigaanermi kingorna attaviitsunngornera peqqutigalugu inernera 18-iunngilaq.

Nassuiaat 2) Qinersinermi 2005-mi, Kalaallit Nunaat kommunenut 18-nut immikkoortitigaavoq

kommunalbestyrelsinilu qinikkani inissat 168-iullutik.

Qenersinermi 2008-imi Kalaallit Nunaat 4-nik kommunerujussuaqalerpoq kommunalbestyrelsenilu qinikkani inissat 72-iullutik.

Najoqqutaq: 5. april 2005-mi aamma 8. april 2008-mi kommunalbestyrelsemut qinersinermut allattaaviit

 

Takussutissiaq 7

Namminersornerulernerup eqqunneqarnerata kingorna kommunalbestyrelsimut qinersinerit

Ulloq qinersivik

Atassut

Demok-raatit

Inuit Ata-qatigiit

Siumut

Issittup Partiia

Akulliit Partiiat

Kattus-seqatigiit 1

Kattus-seqatigiit 2

Taasisut pct.-in-ngorlugit

 

Procent

4. april 1979 1)

28,1

.

2,7

33,7

.

.

32,6

.

69,9

12. april 1983

44,1

.

7,4

39,9

.

.

8,6

.

74,9

4. april 1989

31,3

.

14,2

41,8

2,2

.

10,5

.

63,5

6. april 1993

25,5

.

17,7

39,7

0,9

9,1

7,0

.

70,9

8. april 1997

26,5

.

19,2

47,3

.

1,9

5,2

.

70,6

3. april 2001

24,5

.

20,3

44,1

.

.

10,2

.

68,0

5. april 2005

19,1

13,1

22,8

40,7

.

.

4,0

0,2

67,4

8. april 2008

15,3

13,3

26,8

37,6

.

.

4,6

0,3

62,1

Malugiuk: Pct.-it taasinerit atorsinnaasut tunngavigalugit naatsorsorneqarsimapput.

Nassuiaat: 1) Sulisartut Partiiat 2,9 pct.

Najoqqutaq: Qinersinermut Ataatsimiititaliaq, Namminersornerullutik Oqartussat: 8. april 2008-mi kommunalbestyrelsimut qinersinermut atatillugu qinersinermi allattuiffik

 

Nunaqarfinni aqutsisunut qinersinerit

28. april 2009-mi nunaqarfinni aqutsisunut qinersisoqarpoq. Kommunit allanngortiterneqarnerannut atatillugu nunaqarfinni aqutsisut arlallit ataatsimoortinneqalerput.

2005-mi qinersisoqarnerani nunaqarfinni aqutsisoqarfiit 56-iupput 180-nik ilaasortallit. Aprilimi qinersisoqareernerani nunaqarfinni aqutsisoqatigiit 26-iupput 106-nik ilaasortaqartut.

 

Folketingimut qinersineq

Kalaallit Nunaat Folketingimut ilaasortassanik marlunnik qinersisarpoq. Kingullermik 13. november 2007-imi Folketingimut qinersisoqarpoq. Taamanikkut Juliane Henningsen (IA) aamma Lars Emil Johansen (Siumut) qinigaapput.

 

Takussutissiaq 8

Folketingimut qinersineq 13. novembar 2007-mi

 

Taasisut amerlassusaat

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Siumut

Demokraatit

Kattusse-qatigiit

Taasinerit tamarmiusut

Atorsinnaan-ngitsut

Taasineq

pct.-inngorlugu

 

 Taasinerit

 

I alt

39.706

4.097

8.347

8.075

4.586

0

25.105

293

63,2

Nanortalik

1576

154

348

457

110

-

1.069

12

 

Qaqortoq

2501

180

539

683

372

-

1.774

20

 

Narsaq

1436

193

327

337

129

-

986

22

 

Ivittuut

134

8

5

4

43

-

60

2

 

Paamiut

1323

143

325

338

71

-

877

1

 

Nuuk

11.374

726

2.347

1.711

2.238

-

7.022

107

 

Maniitsoq

2.501

370

402

549

133

-

1.454

7

 

Sisimiut

4.318

405

790

930

560

-

2.685

27

 

Kangaatsiaq

908

152

188

202

32

-

574

7

 

Aasiaat

2.245

293

684

263

131

-

1.371

14

 

Qasigiannguit

866

138

171

196

48

-

553

1

 

Ilulissat

3.554

365

928

613

332

-

2.238

20

 

Qeqertarsuaq

712

96

187

134

29

-

446

6

 

Uummannaq

1.645

202

339

494

101

-

1.136

11

 

Upernavik

1.861

217

348

488

96

-

1.149

18

 

Qaanaaq

551

112

75

161

39

-

387

4

 

Ammassalik

1.876

294

257

434

104

-

1.089

12

 

Illoqqortoormiut

325

49

87

81

18

-

235

2

 

Najoqqutaq: Kalallit Nunaanni Rigsombudsmandi

 

Takussutissiaq 9

Namminersornerulernerup kingorna Folketingimut qinersisarnerit

Ulloq qinersivik

Akulliit

Partiia

Atassut

Inuit

Ataqatigiit

Issittup

Partia

Siumut

Demokraatit

Partiit

avataanni

Taasisut

pct.-inngorlugit

Qinersinerit

nalunaarsor-neqarsimasut

 

Procent

Amerlassusaat

10. april 1984

.

43,5

13,7

.

42,8

.

.

63,9

21.028

2. september 1987

.

41,3

12,5

2,9

43,3

.

.

44,9

16.980

10. maj 1988

.

38,7

17,3

3,9

40,1

.

.

57,8

20.157

12. december 1990

.

36,6

17,0

1,9

42,8

.

1,7

50,8

19.339

21. september 1994 1)

7,4

34,7

-

-

-

.

57,8

58,7

22.360

11. marts 1998

0,4

36,0

21,6

-

36,4

.

5,6

64,2

24.305

20. november 2001

-

22,0

31,0

-

26,0

.

21,0

61,5

23.819

8. Februar 2005 2)

-

16,4

25,0

-

33,6

21,3

3,6

59,4

23.525

13. November 2007

-

16,3

33,2

-

32,2

18,3

.

63,2

25.105

Qinikkat katillugit

-

-

1

-

1

-

-

-

-

Taakkunannga arnat

-

-

1

-

-

-

-

-

-

Malugiuk: Kisitsisit procentinngorneri novemberip 20-ianni 2001-mi folketingemut qinersisoqarnerani taasinerit atorsinnaasut tunngaviagalugit kisinneqarput. 2005-miit taasinerit procentii taasinerit tunngavigalugit kisinneqarsimapput.

Nassuiaat: 1) Kattusseqatigiit, Siumut IA-llu akornanni. 2) Kattusseqatigiinninngaanniit qinigassanngortittut, kinguniinnaq imminnut partiinngortittut, Folketingimut qinersinermi partiit avataanni qinigassanngortipput.

Najoqqutaq: Kalaallit Nunaanni Rigsombudsmandi

 

Nittartagaq takuneqarsinnaasoq

Folketingimut ilaasortat nittartakkami uani takukkit: www.folketinget.dk