Sanaartornermut aningaasartuutinut naleqqersuut

Januaarip aallaqqaataani 2023-mi sanaartornermi aningaasartuutinut naleq­qersuut ukiumoortumut 4,5 pct. qaffariaataavoq. 2022-mi piffissami pineqar­tumut sanilliullugu 2021-imi januaarimiit 2022-mi januaarimut allannguut 4,7 pct.-iusimavoq. Atortussanut aningaasartuutit kisianni aamma angallassi­nermi aningaasartuutit aamma sulisut kissarsiaat qaffassimapput.

 

Tabel 1. Sanaartornermi aningaasartuutinut naleqqersuutip ukiumut allanngorarnera 2017-imi januari 2023-imi januariip (pct.)

 

Uuttuut

Jan. 2017

Jan. 2018

Jan. 2019

Jan. 2020

Jan. 2021

Jan. 2022

Jan. 2023

Katillugit............

1.000,0

1,6

2,2

1,9

0,6

-0,3

4,7

4,5

  Atortussat ...........

355,2

1,9

3,1

0,8

0,2

0,3

1,7

7,6

  Angallannerata akia ...

171,2

1,0

4,2

3,8

0,0

-8,2

16,5

3,0

  Sulinermi akissarsiaq ..

473,6

1,6

0,9

2,0

1,1

2,0

2,8

2,5

https://bank.stat.gl/PRNBYG1

 

Atortussanut aningaasartuutit, angallassinerup akia aamma sulinermi akissar­sianut aningaasartuutit naleqqersuummi naatsorsuinermi assigiinngitsunik uuttuuteqarput. Naatsorsukkat katinnerini atortut uuttuutaat 35,5 pct.-iuvoq, assartuinermi uuttuut 17,1 pct.-iusoq sulinermi akissarsianut uuttuut 47,4 pct.-iusoq.

 

 

Titartagaq 1. Sanaartornermi aningaasartuutinut naleqqersuutip ukiup affakkaartumik allanngorarnera julii 2018-imiit januaari 2023-mut

https://bank.stat.gl/PRNBYG1

 

Piffissami juuli 2022-miit januaari 2023-mut sanaartornermi aningaasartuu­tinut 0,4 pct.-inik appariarsimasut. Assartuinermi aningaasartuutit 9,3 pct.-inik appariarsimasut Atortussanut aningaasartuutit 3,4 pct.-inik qaffassima­sut, Sulinermili akissarsiat 0,1 pct.-inik appariarsimasut.

 

Piffissami juuli 2021-miit januaari 2022-mut sanaartornermi aningaasartuuti­nut 2,1 pct.-imik allannguuteqarsimapput. Atortussanut aningaasartuutit 1,3 pct.-inik qaffassimasut Assartuinermi aningaasartuutit 10,0 pct.-inik qaffassi­masut, Sulinermili akissarsiat 0,1 pct.-inik appariarsimasut.

 

 

Titartagaq 2. Sanaartornermi aningaasartuutinut naleqqersuut, juli 2015 – jan 2023

https://bank.stat.gl/PRNBYG1

 

 

  Tabeli 2. Sanaartornermi aningaasartuutit naleqqersuutaat sulianut immikkoortunut (jan 2006=100) januaari 2022 - januaari 2023

 

 

 

 

 

Allannguut

Allannguut

 

 

2022

2023

Jul. 2022

Jan. 2022

 

Uuttuut

januaari

juuli

januaari

Jan. 2023

Jan. 2023

 

 

                      2006=100                    

               pct.              

Katillugit   

1.000,0

145,2

152,5

151,8

-0,4

4,5

  Atortussat ..............

355,2

138,6

144,4

149,2

3,4

7,6

  Angallannerata akia ........

171,2

142,5

161,9

146,7

-9,3

3,0

  Sulinermi akissarsiaq .......

473,6

149,4

153,2

153,1

-0,1

2,5

Sullivik il.il. ..............

38,3

140,5

147,5

146,9

-0,4

4,6

  Atortussat ..............

13,6

136,1

141,7

146,5

3,4

7,6

  Angallannerata akia ........

6,6

142,5

161,9

146,7

-9,3

3,0

  Sulinermi akissarsiaq .......

18,1

146,3

150,2

150,1

0,0

2,6

Sanaartorfigiuminarsaaneq

34,7

142,0

147,1

149,5

1,6

5,3

  Atortussat ..............

9,3

119,5

119,3

132,3

10,8

10,6

  Angallannerata akia ........

4,4

142,5

161,9

146,7

-9,3

3,0

  Sulinermi akissarsiaq .......

21,0

152,0

156,9

156,6

-0,2

3,0

Toqqaviliorneq ...........

57,0

143,1

148,6

149,9

0,9

4,7

  Atortussat ..............

18,8

135,7

139,7

147,4

5,5

8,6

  Angallannerata akia ........

5,5

142,5

161,9

146,7

-9,3

3,0

  Sulinermi akissarsiaq .......

32,7

142,8

146,6

146,5

-0,1

2,6

Betonngiliorneq ...........

304,7

127,2

134,0

135,3

1,0

6,4

  Atortussat ..............

133,3

113,8

119,3

126,1

5,7

10,8

  Angallannerata akia ........

49,0

142,5

161,9

146,7

-9,3

3,0

  Sulinermi akissarsiaq .......

122,4

142,8

146,6

146,5

-0,1

2,6

Qarmaaneq ..............

47,9

140,7

149,8

148,5

-0,9

5,5

  Atortussat ..............

14,4

120,2

131,1

134,7

2,7

12,1

  Angallannerata akia ........

8,5

142,5

161,9

146,7

-9,3

3,0

  Sulinermi akissarsiaq .......

24,9

153,6

157,5

157,3

-0,1

2,4

Sanasut suliaat ...........

350,3

147,6

154,1

151,5

-1,7

2,7

  Atortussat ..............

113,2

143,5

145,5

147,2

1,1

2,5

  Angallannerata akia ........

73,4

142,5

161,9

146,7

-9,3

3,0

  Sulinermi akissarsiaq .......

163,7

149,3

153,0

152,7

-0,2

2,3

Illuliorneq/pequsiorneq ......

10,3

144,8

161,4

157,7

-2,2

9,0

  Atortussat ..............

3,9

139,5

168,1

166,4

-1,0

19,3

  Angallannerata akia ........

2,0

142,5

161,9

146,7

-9,3

3,0

  Sulinermi akissarsiaq .......

4,4

149,6

153,2

153,0

-0,2

2,3

Natilersuineq ............

2,4

150,8

164,2

164,3

0,0

8,9

  Atortussat ..............

0,6

152,4

183,3

194,2

5,9

27,4

  Angallannerata akia ........

0,4

142,5

161,9

146,7

-9,3

3,0

  Sulinermi akissarsiaq .......

1,4

149,3

153,0

152,7

-0,2

2,3

Qalipaaneq ..............

32,6

140,6

142,8

143,1

0,2

1,8

  Atortussat ..............

4,5

132,5

132,5

135,5

2,3

2,3

  Angallannerata akia ........

1,2

142,5

161,9

146,7

-9,3

3,0

  Sulinermi akissarsiaq .......

26,8

139,7

141,5

141,9

0,3

1,5

Imeq kiassarnerlu .........

83,3

160,2

170,9

168,6

-1,4

5,3

  Atortussat ..............

30,0

183,3

198,9

199,0

0,0

8,5

  Angallannerata akia ........

14,3

142,5

161,9

146,7

-9,3

3,0

  Sulinermi akissarsiaq .......

38,9

147,7

151,8

152,6

0,5

3,3

Innaallagialerineq .........

38,5

158,8

168,1

165,1

-1,8

4,0

  Atortussat ..............

13,3

157,3

165,9

167,2

0,8

6,3

  Angallannerata akia ........

6,0

142,5

161,9

146,7

-9,3

3,0

  Sulinermi akissarsiaq .......

19,2

164,0

170,1

168,1

-1,2

2,5

https://bank.stat.gl/PRDBYG1

Malugiuk: Uuttuummut tunngaviusoq 1. juuli 2013 allanngortinneqarpoq.

 

 

Tabeli 3. Sanaartornermi aningaasartuutit naleqqersuutaat sulianut immikkoortunut (jan 2006=100) januaari 2021 - januaari 2023

 

Uuttuut

Jan. 2021

Jul. 2021

Jan. 2022

2022 Jul

2023 Jan

Katillugit ...............

1.000,0

138,7

142,2

145,2

152,5

151,8

  Atortussat ..............

355,2

136,2

136,9

138,6

144,4

149,2

  Angallannerata akia .......

171,2

122,3

129,6

142,5

161,9

146,7

  Sulinermi akissarsiaq ......

473,6

145,4

149,6

149,4

153,2

153,1

Sullivik il.il. .............

38,3

134,1

137,6

140,5

147,5

146,9

  Atortussat ..............

13,6

133,8

134,4

136,1

141,7

146,5

  Angallannerata akia .......

6,6

122,3

129,6

142,5

161,9

146,7

  Sulinermi akissarsiaq ......

18,1

142,3

146,5

146,3

150,2

150,1

Sanaartorfigiuminarsaaneq

34,7

136,9

140,4

142,0

147,1

149,5

  Atortussat ..............

9,3

119,3

117,4

119,5

119,3

132,3

  Angallannerata akia .......

4,4

122,3

129,6

142,5

161,9

146,7

  Sulinermi akissarsiaq ......

21,0

148,0

153,6

152,0

156,9

156,6

Toqqaviliorneq ..........

57,0

138,2

141,6

143,1

148,6

149,9

  Atortussat ..............

18,8

135,1

135,1

135,7

139,7

147,4

  Angallannerata akia .......

5,5

122,3

129,6

142,5

161,9

146,7

  Sulinermi akissarsiaq ......

32,7

138,4

142,8

142,8

146,6

146,5

Betonngiliorneq .........

304,7

122,4

125,2

127,2

134,0

135,3

  Atortussat ..............

133,3

113,8

113,8

113,8

119,3

126,1

  Angallannerata akia .......

49,0

122,3

129,6

142,5

161,9

146,7

  Sulinermi akissarsiaq ......

122,4

138,4

142,8

142,8

146,6

146,5

Qarmaaneq .............

47,9

134,9

137,6

140,7

149,8

148,5

  Atortussat ..............

14,4

118,6

118,6

120,2

131,1

134,7

  Angallannerata akia .......

8,5

122,3

129,6

142,5

161,9

146,7

  Sulinermi akissarsiaq ......

24,9

150,6

153,3

153,6

157,5

157,3

Sanasut suliaat ..........

350,3

140,0

143,9

147,6

154,1

151,5

  Atortussat ..............

113,2

140,7

141,9

143,5

145,5

147,2

  Angallannerata akia .......

73,4

122,3

129,6

142,5

161,9

146,7

  Sulinermi akissarsiaq ......

163,7

145,2

149,1

149,3

153,0

152,7

Illuliorneq/pequsiorneq ....

10,3

137,9

141,7

144,8

161,4

157,7

  Atortussat ..............

3,9

137,1

138,7

139,5

168,1

166,4

  Angallannerata akia .......

2,0

122,3

129,6

142,5

161,9

146,7

  Sulinermi akissarsiaq ......

4,4

145,4

149,3

149,6

153,2

153,0

Natilersuineq ............

2,4

144,8

148,4

150,8

164,2

164,3

  Atortussat ..............

0,6

152,4

152,4

152,4

183,3

194,2

  Angallannerata akia .......

0,4

122,3

129,6

142,5

161,9

146,7

  Sulinermi akissarsiaq ......

1,4

145,2

149,1

149,3

153,0

152,7

Qalipaaneq .............

32,6

137,7

140,0

140,6

142,8

143,1

  Atortussat ..............

4,5

129,9

129,9

132,5

132,5

135,5

  Angallannerata akia .......

1,2

122,3

129,6

142,5

161,9

146,7

  Sulinermi akissarsiaq ......

26,8

137,7

140,1

139,7

141,5

141,9

Imeq kiassarnerlu ........

83,3

149,3

153,7

160,2

170,9

168,6

  Atortussat ..............

30,0

167,6

170,1

183,3

198,9

199,0

  Angallannerata akia .......

14,3

122,3

129,6

142,5

161,9

146,7

  Sulinermi akissarsiaq ......

38,9

144,4

148,6

147,7

151,8

152,6

Innaallagialerineq ........

38,5

151,6

157,0

158,8

168,1

165,1

  Atortussat ..............

13,3

153,8

155,1

157,3

165,9

167,2

  Angallannerata akia .......

6,0

122,3

129,6

142,5

161,9

146,7

  Sulinermi akissarsiaq ......

19,2

159,7

167,0

164,0

170,1

168,1

https://bank.stat.gl/PRNBYG1

Malugiuk: Uuttuummut tunngaviusoq 1. juuli 2013 allanngortinneqarpoq.