4. Namminersorlutik Oqartussat

2020-mi Namminersorlutik Oqartussat 7.436 mio. kr.-it aningaasat atorsima-vaat. 2019-imut sanilliullugu 506 mio. kr.-inik ikinnerusimapput, 6.931 mio. kr.-it atorneqarsimallutik. 

 

Titartakkami 4.1-mi takuneqarsinnaapput 2020-mi Namminersorlutik Oqar-tussat aningaasat atugaat suliaqarfinnut immikkoortillugit. Naalakkersuiso­qarfinni ataasiakkaani allaffissornerit sulianut immikkoortinneqarput. Naalak­kersuisoqarfinni Aqutsisoqarfinnilu ataasiakkaani allaffissorneq suliaqarfinnut ilanngussorneqarput.

 

Titartagaq 4.1
Namminersorlutik Oqartussaat aningaasat atugaat sulianut immikkoortiterlugit 2020

Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/OFNFUNK

 

Namminersorlutik Oqartussat peqqinnissaqarfik ingerlatarivaat. 2020-mi peq­qinnissaqarfik Namminersorlutik Oqartussani nalinginnaasumik pisortat kif­fartuussineranni aningaasanik atuiffiunerpaajusimavoq. 1.971 mio. kr.-it peq­qinnissaqarfimmut atorneqarsimallutik Namminersorlutik Oqartussat anin­gaasanik atuinerisa 26,5 pct.-eralugu. 2020 immikkuullarilluinnartumik coro­namut suliuniutit ukuusut; Kalaallit Nunaanni innuttaasunik misissuineq, napparsimasunik assartuineq, allattoqarfimmik pilersitsisoqarneq peqqinnis­saqarfinnilu illersornissamut atortut, pissutaallutik peqqinnissaqarfimmut anigaasartuutit 322 mio. kr.-inik amerlipput.

 

2020-mi ilinniartitaanermut aningaasat atorneqartut 1.087 mio. kr.-iusi­mapput, 2019-imut sanilliullugu 5 pct.-ingjajammik appariarpoq. Namminer­sorlutik Oqartussat aningaasanik atuinerisa 14,6 pct.-erivaat.

 

Isumaginninneq Namminersorlutik Oqartussat suliaasa pingaarnerit ilagivaat. 2020-mi 953 mio. kr., tassa Namminersorlutik Oqartussat aningaasartuutis­saminnut naatsorsuutaani 12,8 pct.-iat tassunga atorsimavoq. Isumaginnin­nermut tunngasut pineqartut ukuupput; ilaqutariit, meeqqat, inuusuttuaqqat, innarluutillit, utoqqaat, suliffeqarfiit, inissiat, pinaveersaartitsineq kiisalu inuuniarnermut tapit, erninermi ullormusiat, ineqarnermut tapit, peqqissar­neq, piffissani aalajangersimasuni suliffissaaleqisarnerup akiorniarnera, siusi­naarluni suliunnaarnermusiat, utoqqalinersiat il.il.

 

Nalinginnaasumik pisortat kiffartuussineri aamma aningaasaqarnermut tunngasut Namminersorlutik Oqartussat ingerlataanut pingaarnernut ilaasut kingullersaraat. Tassunga ilaapput; Namminersorlutik Oqartussat ingerlanne­qarnerat, tassunga ilaallutik Naalakkersuisut, Aningaasaqarnermut Naalak­kersuisoqarfik, Nunanut allanut Naalakkersuisoqarfik il.il. aamma aningaa­sanik nuussinerit assigiinngitsut. Tassunga aamma ilaapput ass. niuernermi, kiffartuussinerni aamma takornariaqarnermi suliffeqarfinnut tapit kiisalu aalisarnermut, piniarnermut nunalerinermullu tapit. 2020-mi nalinginnaa­sumik pisortat kiffartuussinerannut aningaasat atorneqartut 2.073 mio. kr.-iupput aningaasaqarnermut tunngasut 947 mio. kr.-iusut.

 

Inissianut tunngatillugu Namminersorlutik Oqartussat aningaasat makkunun­nga atornerusarpaat; nutaanik sanaartornernut aamma pioreersunik pisortat illuutaanik nutarterinernut. 2020-mi aningaasat tassannga atorneqartut 80 mio. kr.-iusimapput Namminersorlutik Oqartussat aningaasanik atuinerisa 1,1 pct.-erivaat.

 

Takussutissiami 4.1-imi takuneqarsinnaapput Namminersorlutik Oqartussat isertitaat suunerinut aamma aningaasarsiorneq tunngavigalugu agguataar­lugit.

 

Takussutissiaq 4.1
Namminersorlutik Oqartussat aningaasat atugaat, aningaasarsiorneq tunngavigalugu agguataarlugit

 

 

2016

2017

2018

2019

2020

 

 

Mio. kr.

1.

Ingerlatsinermut aningaasat atorneqartut ..     

6.110

6.142

6.433

6.619

6.974

1.1

Atuinerit katillugit .....................

3.268

3.363

3.409

3.615

3.867

1.2

Ingerlaavartumik aningaasanik nuussinerit  .

2.841

2.779

3.025

3.004

3.108

 

 

 

 

 

 

 

2.

Aningaasaliinermi aningaasat atorneqartut .

372

565

569

312

462

2.1

Pigisanut nalilinnut aningaasat atorneqartut iluarsisat ...........................

244

362

330

243

389

2.2

Aningaasaliissutinik nuussinerit  .........

129

203

239

69

73

 

 

 

 

 

 

 

A.

Aningaasat atorneqartut katillugit.......

6.482

6.707

7.003

6.931

7.436

 

 

 

 

 

 

 

3.

Ingerlatsinermi isertitat .................

7.043

7.094

7.871

7.894

7.609

3.1

Inuussutissarsiutinit isertitat .............

340

346

342

336

372

3.2

Pigisanit nalilinnit isertitat ...............

351

315

384

873

322

3.3

Nioqqutissiornermi aamma eqqussuinermi akileraarutit .........................

1.027

1.044

1.201

1.207

1.239

3.4

Ingerlaavartumik akileraarutit ............

1.299

1.275

1.758

1.190

1.390

3.5

Ingerlaavartumik aningaasanik nuussinerit allat ...............................

4.025

4.114

4.187

4.287

4.287

 

 

 

 

 

 

 

4.

Aningaasaliissutinit isertitat .............

20

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

B.

Isertitat katillugit....................

7.063

7.094

7.871

7.894

7.609

 

 

 

 

 

 

 

C.

Ingerlatsinermi sinneqartoorutit (3-1) (sipaakkat tamakkerlugit).............

933

951

1.437

1.275

635

 

 

 

 

 

 

 

D.

Ingerlatsinermi aamma aningaasaatinit/pigisanit nalilinnit sinneqartoorutit (B-A)
(atorneqarsinnaalersut, ilanngaatissat ilanngaatigereerlugit)
................

581

386

868

963

173

Malugiuk. Naatsorsuutit ataatsimoortinneqarput, taamaattumik ENS 1995 malillugu suliarineqarmata pisortaqarfiit akornanni nuussinerit ilaanngillat. Taamaasilluni 2020-mi Namminersorlutik Oqartussani ingerlatseqatigiiffinnut immikkut inatsisitigut akisussaaffimmik tunineqarsimanngitsunut aningaassaliissutit 6 mio kr.-iusut kisitsisinut paasissutissanut ilanngunneqanngillat.

Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/OFNREAU aamma https://bank.stat.gl/OFNREAI

 

2020-mi Namminersorlutik Oqartussat 173 mio. kr.-inik sinneqartooru­teqarput. 2019-imut sanilliullugu aningaasat atorneqarsinnaalersut apparsin­nerulersimapput taamani 963 mio. kr.-iugamik. Namminersorlutik Oqartus­sanit 2019-imi isertitat nuussinerillu immikkuullarissumik amerlasimanerat 2020-milu Nappaassuup Covid-19-eqarnerani immikkut ittumik inuussutissar­siortunut suliffeqanngikkallarnernullu tapiissutit aningaasartuutinik taarser­neqarneri, pissutaapput. Ingerlatsinermi sinneqartoorutit aamma sipaakkat tamakkerlugit-mik taaneqartarput, affarmik annertussuseqalerllutik 635 mio. kr.-inut apparput.

 

Pisortat aningaasaqarneranni aningaasat atorneqarsinnaalersut nunatta karsi-ata naatsorsuutaani DAU-saldo-mut (DAU ingerlatsineq (drift), Anlæg (sa-naartorneq) aamma Atortitsinermit (Udlån) naalisagaavoq) taputartuunne­qassanngillat, taanna nunatta karsiata ukiumut naatsorsuutaani 168 mio. kr.-inik 2020-mi sinneqartoorfiusimasutut nalunaarutigineqarsimavoq. Pisortat aningaasaataanni atorneqarsinnaalersut (fordringserhvervelse) 173 mio. kr.-iuneranut, Nunatta karsiani nuunneqarsimasut ilaat pisortat aningaasaa­taanut ilanngunneqarsimannginneri, pissutaavoq.

 

Atukkiilluni, aktianik pisinerit, Namminersorlutik Oqartussani ingerlatseqa­tigiiffiit immikkut inatsisitigut akisussaaffimmik tunineqarsimanngitsunut aningaasaliissutit Sanaartornermut aamma Eqqagassanut aningaasaate­qarfimmut aningaasaliissutit katillugit 2020-mi 5 mio. kr.-iusimapput. Pisortat aningaasaqarneranni, Sanaartornermut aamma Eqqagassanut anin­gaasaateqarfimmut aamma Piffissaq ungasinnerusoq eqqarsaatigalugu anin­gaassaliissuteqarnissamut Aningaasaateqarfik aningaasartuutinut, pigisanut aningaassaliissutinuunngitsoq, atorneqaraangata aningaasaliissutinut anin­gaasartuutitut naatsorsuutigineqartarput. Taakku suli atorneqartinnagit sipaakkatut naatsorsuutigineqartarput.

 

Suliaqarnermi aningaasat atorneqartut (atuinernut aningaasat atorneqartut) 2020-mi 252 mio. kr.-inik qaffapput 3.867 mio. kr.-inngorlutik, 7,0 pct.-imik qaffallutik. Taakkununnga ilaapput tunisassiornermi sulisunut aningaasarsi­sitsinerit taakku 2020-mi 104 mio. kr.-inik qaffassimapput 2.083 mio. kr.-inngorsimallutik aamma atuinerit 2020-mi 168 mio. kr.-inik qaffassimasut 2.058 kr.-inngorsimallutik. Nioqqutissanik kiffartuussinermillu tunisineq 27 mio. kr.-inik qaffassimavoq 579 mio. kr.-inngorsimallutik 5,0 pct.-imik qaffassimallutik.

 

Aalajangersimasunut nutaanut aningaasaliinerit aamma pisinerni tunisinerni aningaasat atorneqartut 147 mio. kr.-inik qaffasimapput 389 mio. kr.-inngor­simallutik 60,3 pct.-inik qaffassimallutik. Aningaasaliissutinik nuussinerit 3 mio. kr.-inik qaffassimapput 73 mio. kr.-inngorlutik. Namminersorlutik Oqar­tussat aningaasaliissutaat katillugit 150 mio. kr.-inik qaffassimapput 462 mio. kr.-inngorlutik.

 

Namminersorlutik Oqartussat isertitaat apparsimapput 284 mio. kr.-inik 7.609 mio. kr.-inngorsimallutik 3,6 pct.-imik apparsimallutik. Ingerlaavartu­mik aningaasanik nuussinerit annertuut EU-meersuupput Qallunaallu naalagaaffianeersuullutik. Isertitat ingerlaavartut 2020-mi 4.287 mio. kr.-iupput. Isertitanit taakkunaniit annertuut kommunit ingerlatsinerannut aningaasaliinerannullu nuunneqartarput. 2020-mi 2.220 mio. kr.-it kommu­ninut nuunneqarsimapput.