Tabel 1. Konto 0: Varer og tjenester

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020*

2021*

 

                                                    Løbende priser, mio. kr.                                                   

1 Produktion.............................

25.934

25.830

26.626

27.776

29.916

30.949

31.515

32.633

32.953

33.976

2 Produktskatter minus produktsubsidier.......

491

443

545

501

632

638

771

769

761

754

  3 Produktskatter..........................

707

661

775

745

854

857

1.010

1.010

998

1.024

  4 Produktsubsidier........................

216

219

230

244

222

220

238

240

238

270

5 Import af varer og tjenester, heraf...........

9.594

8.778

7.755

7.654

8.214

8.193

8.745

10.225

9.429

10.114

  6 Varer................................

5.160

5.678

5.237

4.813

5.286

5.310

5.717

6.903

6.276

6.664

  7 Tjenester.............................

4.434

3.100

2.518

2.849

2.928

2.884

3.028

3.322

3.153

3.450

8 Tilgang i alt (1+2+5)......................

36.019

35.050

34.925

35.931

38.761

39.780

41.032

43.627

43.143

44.844

9 Forbrug i produktionen...................

11.308

11.193

11.219

11.463

12.324

12.758

12.991

13.412

13.545

14.386

10 Forbrugsudgift.........................

13.345

13.634

13.964

14.109

14.545

14.914

15.268

15.760

15.937

16.467

  11 Privat forbrugsudgift.....................

6.425

6.418

6.652

6.677

6.828

6.928

6.944

7.005

7.116

7.289

  12 Offentlig forbrugsudgift, heraf..............

6.920

7.216

7.312

7.432

7.717

7.986

8.325

8.755

8.820

9.178

  13 Individuel forbrugsudgift..................

4.127

4.283

4.371

4.457

4.565

4.762

4.986

5.158

5.098

5.279

  14 Kollektiv forbrugsudgift...................

2.793

2.933

2.941

2.975

3.152

3.224

3.339

3.596

3.722

3.900

15 Bruttoinvesteringer.....................

5.695

4.538

3.605

4.040

4.464

4.447

4.195

6.251

6.410

6.782

16 Eksport af varer og tjenester, heraf.........

5.671

5.685

6.137

6.319

7.429

7.662

8.578

8.205

7.251

7.209

  17 Varer...............................

4.032

4.052

4.447

4.425

5.318

5.574

6.433

6.008

5.697

5.417

  18 Tjenester............................

1.639

1.633

1.689

1.894

2.111

2.088

2.145

2.197

1.554

1.792

19 Anvendelse i alt (9+10+15+16).............

36.019

35.050

34.925

35.931

38.761

39.780

41.032

43.627

43.143

44.844

 

                                          Kædede værdier (2010-priser), mio. kr.                                        

1 Produktion.............................

24.157

23.842

24.320

24.036

25.556

25.622

26.077

26.807

27.044

27.701

2 Produktskatter minus produktsubsidier.......

407

403

417

327

304

278

209

175

191

217

5 Import af varer og tjenester................

8.886

8.297

7.346

7.473

8.295

8.004

8.198

9.439

8.887

9.411

8 Tilgang i alt (1+2+5)......................

33.422

32.513

32.075

31.805

34.074

33.841

34.343

36.084

35.888

37.100

9 Forbrug i produktionen...................

10.363

10.227

10.061

10.039

10.857

10.869

11.103

11.281

11.554

12.101

10 Forbrugsudgift.........................

12.698

12.903

12.933

12.906

13.117

13.286

13.594

13.922

13.809

14.115

  11 Privat forbrugsudgift.....................

6.048

5.981

6.024

6.035

6.125

6.178

6.272

6.303

6.327

6.528

  12 Offentlig forbrugsudgift...................

6.651

6.926

6.912

6.874

6.996

7.111

7.326

7.619

7.484

7.593

  13 Offentlig individuel forbrugsudgift...........

3.985

4.151

4.170

4.175

4.222

4.324

4.477

4.579

4.327

4.370

  14 Offentlig kollektiv forbrugsudgift............

2.666

2.775

2.743

2.700

2.774

2.789

2.852

3.039

3.149

3.214

15 Bruttoinvesteringer.....................

5.501

4.361

3.405

3.752

4.161

3.989

3.714

5.457

5.480

5.835

16 Eksport af varer og tjenester..............

4.803

4.917

5.498

4.953

5.704

5.488

5.686

5.377

5.076

5.109

19 Anvendelse i alt (9+10+15+16).............

33.423

32.513

32.075

31.805

34.074

33.842

34.343

36.084

35.888

37.101

 

                                                     Årlig real vækst i pct.                                                    

1 Produktion.............................

1,1

-1,3

2,0

-1,2

6,3

0,3

1,8

4,6

0,9

2,4

2 Produktskatter minus produktsubsidier.......

5,0

-1,2

3,5

-21,6

-6,9

-8,6

-24,8

-37,1

9,3

13,4

5 Import af varer og tjenester................

-30,0

-6,6

-11,5

1,7

11,0

-3,5

2,4

17,9

-5,8

5,9

8 Tilgang i alt (1+2+5)......................

-9,6

-2,7

-1,3

-0,8

7,1

-0,7

1,5

6,6

-0,5

3,4

9 Forbrug i produktionen...................

0,8

-1,3

-1,6

-0,2

8,2

0,1

2,1

3,8

2,4

4,7

10 Forbrugsudgift.........................

0,1

1,6

0,2

-0,2

1,6

1,3

2,3

4,8

-0,8

2,2

  11 Privat forbrugsudgift.....................

-0,9

-1,1

0,7

0,2

1,5

0,9

1,5

2,0

0,4

3,2

  12 Offentlig forbrugsudgift...................

1,0

4,1

-0,2

-0,6

1,8

1,7

3,0

7,1

-1,8

1,5

  13 Offentlig individuel forbrugsudgift...........

0,1

4,1

0,5

0,1

1,1

2,4

3,5

5,9

-5,5

1,0

  14 Offentlig kollektiv forbrugsudgift............

2,3

4,1

-1,1

-1,6

2,7

0,6

2,2

9,0

3,6

2,1

15 Bruttoinvesteringer.....................

-39,0

-20,7

-21,9

10,2

10,9

-4,1

-6,9

36,8

0,4

6,5

16 Eksport af varer og tjenester..............

-3,9

2,4

11,8

-9,9

15,2

-3,8

3,6

-2,0

-5,6

0,7

19 Anvendelse i alt (9+10+15+16).............

-9,6

-2,7

-1,3

-0,8

7,1

-0,7

1,5

6,6

-0,5

3,4

Anm.: Tallene for 2012-2019 er endelige tal, mens tallene for 2020 og 2021 er foreløbige tal.

Kilde: https://bank.stat.gl/NRD01

 

Tabel 2. Konto 1 og 2: Produktion og indkomstdannelse

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020*

2021*

Konto 1: Produktion

                                                       Løbende priser, mio. kr.                                                      

1 Produktion.........................

25.934

25.830

26.626

27.776

29.916

30.949

31.515

32.633

32.953

33.976

2 Produktskatter minus produktsubsidier ......

491

443

545

501

632

638

771

769

761

754

3 Tilgang fra Grønland i alt (1+2)..........

26.425

26.272

27.170

28.277

30.548

31.587

32.287

33.402

33.714

34.730

4 Forbrug i produktionen................

11.308

11.193

11.219

11.463

12.324

12.758

12.991

13.412

13.545

14.386

5 Bruttonationalprodukt BNP (3-4).........

15.117

15.080

15.951

16.814

18.224

18.829

19.296

19.990

20.169

20.344

Konto 2.1.1: Indkomstdannelse

                                                       Løbende priser, mio. kr.                                                      

1 Bruttonationalprodukt BNP.............

15.117

15.080

15.951

16.814

18.224

18.829

19.296

19.990

20.169

20.344

2 Produktskatter minus produktsubsidier ......

491

443

545

501

632

638

771

769

761

754

3 Bruttoværditilvækst (1-2)...............

14.626

14.637

15.406

16.313

17.592

18.191

18.525

19.221

19.408

19.590

4 Andre produktskatter minus -subsidier ......

-123

-120

-125

-130

-107

-98

-172

-182

-255

-170

5 Bruttofaktorindkomst, BFI (3-4)..........

14.749

14.757

15.532

16.443

17.699

18.289

18.697

19.403

19.664

19.760

6 Aflønning af ansatte
(residente producenters udgifter) ............

8.931

8.818

8.743

9.193

9.674

10.043

10.362

10.796

11.046

11.660

7 Bruttooverskud af produktion og
blandet indkomst (5-6)
..................

5.817

5.939

6.789

7.250

8.025

8.247

8.335

8.608

8.617

8.100

Anm.: Tallene for 2012-2019 er endelige tal, mens tallene for 2020 og 2021 er foreløbige tal.

Kilde: https://bank.stat.gl/NRD02

 

Tabel 3. Erhvervenes produktion

 

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020*

2021*

 

 

                                                    Løbende priser, mio. kr.                                                   

 

Produktion i alt.....................

25.934

25.830

26.626

27.776

29.916

30.949

31.515

32.633

32.953

33.976

A

Fiskeri og fangst...................

3.305

3.145

3.773

3.850

4.530

4.861

4.869

5.039

4.801

4.850

0102

Landbrug, jagt mv....................

339

379

381

354

328

315

328

345

-

-

0301

Kystnært fiskeri.....................

1.032

961

1.112

1.033

1.257

1.222

1.331

1.346

-

-

0302

Udenskærs fiskeri...................

1.597

1.489

1.912

2.043

2.380

2.790

2.659

2.766

-

-

0303

Fiskeri i øvrigt......................

336

316

368

420

565

533

550

583

-

-

B

Råstofudvinding....................

308

204

189

283

149

196

208

242

265

316

0509

Råstofudvinding.....................

308

204

189

283

149

196

208

242

-

-

C

Industri...........................

1.975

1.808

1.729

1.810

2.174

1.697

2.364

2.165

2.021

1.906

1000

Fødevareindustri....................

1.570

1.446

1.336

1.436

1.751

1.265

1.934

1.721

-

-

1100

Drikkevareindustri mv.................

207

186

193

185

193

195

200

203

-

-

1315

Tekstil- og læderindustri...............

67

64

69

65

69

73

78

84

-

-

1618

Træ-, papir- og grafisk industri...........

9

9

19

20

24

25

24

21

-

-

2300

Sten-, ler- og glasindustri..............

1

1

0

1

0

0

1

2

-

-

2433

Fremstilling af varer i øvrigt.............

121

103

113

105

138

139

127

134

-

-

D

Forsyning og renovation.............

1.043

1.013

1.008

1.037

1.029

1.039

931

903

1.012

993

3536

Energi- og vandforsyning..............

839

812

810

838

807

816

689

665

-

-

3739

Kloak, renovation og genbrug...........

205

201

198

199

222

223

241

238

-

-

E

Bygge- og anlægsvirksomhed.........

2.857

2.626

2.429

2.915

3.272

3.600

3.368

3.651

4.318

4.190

4143

Bygge- og anlægsvirksomhed...........

2.857

2.626

2.429

2.915

3.272

3.600

3.368

3.651

-

-

F

Handel...........................

1.789

2.034

2.266

2.474

2.652

2.740

2.431

2.776

2.931

2.960

4500

Autohandel og -værksteder.............

179

214

201

175

206

235

222

220

-

-

4600

Engroshandel undt. motorkøretøjer.......

598

801

1.012

1.262

1.275

1.345

1.102

1.413

-

-

4700

Detailhandel undt. motorkøretøjer........

1.012

1.020

1.052

1.037

1.172

1.160

1.107

1.143

-

-

G

Transport.........................

2.696

2.611

2.718

2.746

2.925

3.142

3.337

3.335

2.978

3.283

4900

Landtransport og rørtransport...........

276

270

284

256

284

294

283

312

-

-

5000

Skibsfart..........................

800

732

770

788

810

951

1.021

1.054

-

-

5100

Lufttransport.......................

1.164

1.170

1.156

1.218

1.305

1.299

1.364

1.268

-

-

5200

Hjælpevirks. ifm. transport.............

456

440

508

485

526

598

669

701

-

-

H

Hoteller og restauranter..............

627

630

577

636

664

703

722

729

565

699

5556

Hoteller og restauranter...............

627

630

577

636

664

703

722

729

-

-

I

Post, tele, IT, radio, TV mv.............

1.156

1.191

1.202

1.247

1.325

1.305

1.263

1.263

1.229

1.251

5860

Radio, TV, film, musik, forlag mv.........

142

148

155

157

168

177

166

164

-

-

6100

Telekommunikation..................

844

842

812

882

922

876

836

832

-

-

6263

IT-service og informationstjenester.......

170

201

235

208

235

253

260

267

-

-

J

Finansiering og forretningsservice......

2.935

3.008

3.040

2.962

3.075

3.170

3.151

3.254

3.566

3.892

6467

Finansiering og forsikring..............

279

287

313

337

346

364

349

346

-

-

6800

Husleje og ejendomsformidling..........

1.532

1.562

1.582

1.592

1.645

1.654

1.663

1.720

-

-

6982

Forretningsservice mv.................

1.125

1.160

1.146

1.034

1.084

1.152

1.139

1.188

-

-

K

Offentlige og personlige tjenester......

7.245

7.561

7.694

7.816

8.120

8.495

8.875

9.277

9.267

9.635

8400

Offentlig administration................

2.653

2.828

2.888

2.915

3.119

3.263

3.406

3.605

-

-

8500

Undervisning.......................

1.385

1.398

1.433

1.408

1.401

1.419

1.421

1.443

-

-

8600

Sundhedsvæsen....................

1.274

1.317

1.342

1.371

1.422

1.484

1.569

1.608

-

-

8788

Sociale foranstaltninger...............

1.524

1.597

1.610

1.689

1.753

1.877

2.006

2.114

-

-

9094

Kultur, sport og fritid..................

356

363

374

384

381

401

410

417

-

-

9597

Anden reparation og pers. service........

54

56

47

48

44

52

63

90

-

-

Anm.: Tallene for 2012-2019 er endelige tal, mens tallene for 2020 og 2021 er foreløbige tal.

Kilde: https://bank.stat.gl/NRD0318

Fortsættes…

Tabel 3 (fortsat). Erhvervenes produktion

 

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020*

2021*

 

 

                                          Kædede værdier (2010-priser), mio. kr.                                        

 

Produktion i alt.....................

24.157

23.842

24.320

24.036

25.556

25.622

26.077

26.807

27.044

27.701

A

Fiskeri og fangst...................

2.515

2.456

2.876

2.447

2.921

3.010

3.053

3.152

3.206

3.406

0102

Landbrug, jagt mv....................

327

358

347

329

292

277

288

297

-

-

0301

Kystnært fiskeri.....................

719

668

723

527

676

649

763

777

-

-

0302

Udenskærs fiskeri...................

1.252

1.197

1.526

1.326

1.582

1.749

1.659

1.718

-

-

0303

Fiskeri i øvrigt......................

214

235

280

287

356

326

317

333

-

-

B

Råstofudvinding....................

303

207

189

277

149

194

217

251

266

305

0509

Råstofudvinding.....................

303

207

189

277

149

194

217

251

-

-

C

Industri...........................

1.734

1.653

1.943

1.811

2.096

1.457

1.690

1.686

1.743

1.763

1000

Fødevareindustri....................

1.347

1.310

1.576

1.464

1.709

1.058

1.290

1.280

-

-

1100

Drikkevareindustri mv.................

188

164

165

157

162

164

167

165

-

-

1315

Tekstil- og læderindustri...............

61

57

59

55

58

59

63

64

-

-

1618

Træ-, papir- og grafisk industri...........

8

8

18

18

19

20

18

15

-

-

2300

Sten-, ler- og glasindustri..............

1

1

0

0

0

0

1

2

-

-

2433

Fremstilling af varer i øvrigt.............

128

108

117

108

143

143

130

143

-

-

D

Forsyning og renovation.............

910

896

928

938

932

945

1.006

969

1.056

1.037

3536

Energi- og vandforsyning..............

717

712

737

761

737

753

797

763

-

-

3739

Kloak, renovation og genbrug...........

194

183

190

175

193

190

207

203

-

-

E

Bygge- og anlægsvirksomhed.........

2.752

2.488

2.242

2.626

2.902

3.128

2.877

3.089

3.647

3.464

4143

Bygge- og anlægsvirksomhed...........

2.752

2.488

2.242

2.626

2.902

3.128

2.877

3.089

-

-

F

Handel...........................

1.866

1.831

1.801

1.791

1.869

1.841

1.858

2.001

2.076

2.082

4500

Autohandel og -værksteder.............

149

170

155

127

150

170

157

151

-

-

4600

Engroshandel undt. motorkøretøjer.......

642

663

700

705

726

679

683

673

-

-

4700

Detailhandel undt. motorkøretøjer........

1.062

980

923

937

973

985

1.015

1.208

-

-

G

Transport.........................

2.610

2.485

2.508

2.463

2.602

2.664

2.876

2.879

2.520

2.625

4900

Landtransport og rørtransport...........

254

245

256

229

252

261

249

258

-

-

5000

Skibsfart..........................

722

668

684

696

731

826

870

878

-

-

5100

Lufttransport.......................

1.203

1.168

1.107

1.125

1.164

1.106

1.202

1.163

-

-

5200

Hjælpevirks. ifm. transport.............

432

407

460

413

454

470

548

573

-

-

H

Hoteller og restauranter..............

591

585

528

575

592

618

625

598

442

539

5556

Hoteller og restauranter...............

591

585

528

575

592

618

625

598

-

-

I

Post, tele, IT, radio, TV mv.  ...........

1.129

1.200

1.216

1.246

1.312

1.273

1.215

1.196

1.170

1.173

5860

Radio, TV, film, musik, forlag mv.........

135

141

150

150

160

166

155

150

-

-

6100

Telekommunikation..................

832

873

850

922

962

905

855

848

-

-

6263

IT-service og informationstjenester.......

162

186

213

177

192

199

200

193

-

-

J

Finansiering og forretningsservice......

2.769

2.778

2.734

2.616

2.675

2.714

2.639

2.681

2.887

3.103

6467

Finansiering og forsikring..............

274

283

305

328

335

345

321

315

-

-

6800

Husleje og ejendomsformidling..........

1.439

1.423

1.391

1.387

1.437

1.452

1.427

1.462

-

-

6982

Forretningsservice mv.................

1.056

1.072

1.040

905

905

920

894

906

-

-

K

Offentlige og personlige tjenester......

6.968

7.263

7.272

7.236

7.369

7.574

7.813

8.075

7.772

7.896

8400

Offentlig administration................

2.531

2.681

2.680

2.632

2.729

2.807

2.889

3.025

-

-

8500

Undervisning.......................

1.322

1.304

1.333

1.282

1.261

1.251

1.240

1.255

-

-

8600

Sundhedsvæsen....................

1.234

1.262

1.247

1.249

1.274

1.302

1.371

1.377

-

-

8788

Sociale foranstaltninger...............

1.486

1.623

1.601

1.654

1.706

1.802

1.889

1.969

-

-

9094

Kultur, sport og fritid..................

340

337

362

373

357

370

373

373

-

-

9597

Anden reparation og pers. service........

55

57

47

48

43

50

61

88

-

-

Anm.: Tallene for 2012-2019 er endelige tal, mens tallene for 2020 og 2021 er foreløbige tal.

Kilde: https://bank.stat.gl/NRD0318

Fortsættes…

Tabel 3 (fortsat). Erhvervenes produktion

 

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020*

2021*

 

 

                                                      Årlig realvækst i pct.                                                     

 

Produktion i alt.....................

1,1

-1,3

2,0

-1,2

6,3

0,3

1,8

2,8

0,9

2,4

A

Fiskeri og fangst...................

0,5

-2,4

17,1

-14,9

19,4

3,0

1,4

3,2

1,7

6,2

0102

Landbrug, jagt mv....................

-7,3

9,6

-3,2

-5,3

-11,2

-5,2

4,0

3,3

-

-

0301

Kystnært fiskeri.....................

1,0

-7,1

8,3

-27,2

28,3

-3,9

17,6

1,8

-

-

0302

Udenskærs fiskeri...................

1,8

-4,4

27,5

-13,1

19,3

10,5

-5,1

3,6

-

-

0303

Fiskeri i øvrigt......................

2,9

9,7

19,1

2,8

23,8

-8,3

-2,8

4,8

-

-

B

Råstofudvinding....................

99,7

-31,7

-8,8

47,1

-46,4

30,8

11,8

15,6

5,8

14,4

0509

Råstofudvinding.....................

99,7

-31,7

-8,8

47,1

-46,4

30,8

11,8

15,6

-

-

C

Industri...........................

8,0

-4,7

17,5

-6,8

15,7

-30,5

16,0

-0,2

3,4

1,1

1000

Fødevareindustri....................

6,8

-2,7

20,4

-7,1

16,7

-38,1

21,9

-0,8

-

-

1100

Drikkevareindustri mv.................

33,7

-12,5

0,1

-4,6

3,5

0,9

1,7

-0,9

-

-

1315

Tekstil- og læderindustri...............

16,4

-6,1

4,2

-6,7

5,5

1,2

6,0

2,7

-

-

1618

Træ-, papir- og grafisk industri...........

30,8

-5,7

123,5

0,0

10,2

2,5

-10,4

-13,5

-

-

2300

Sten-, ler- og glasindustri..............

-71,0

-11,1

-75,0

150,0

-60,0

0,0

500,0

50,0

-

-

2433

Fremstilling af varer i øvrigt.............

-11,2

-15,7

9,0

-7,7

31,7

0,4

-9,0

10,0

-

-

D

Forsyning og renovation.............

1,6

-1,6

3,5

1,1

-0,7

1,4

6,5

-3,8

9,0

-1,8

3536

Energi- og vandforsyning..............

0,2

-0,7

3,5

3,3

-3,2

2,1

5,9

-4,3

-

-

3739

Kloak, renovation og genbrug...........

7,0

-5,2

3,7

-7,8

9,9

-1,3

8,7

-2,2

-

-

E

Bygge- og anlægsvirksomhed.........

1,5

-9,6

-9,9

17,1

10,5

7,8

-8,0

7,4

18,1

-5,0

4143

Bygge- og anlægsvirksomhed...........

1,5

-9,6

-9,9

17,1

10,5

7,8

-8,0

7,4

-

-

F

Handel...........................

2,8

-1,9

-1,6

-0,5

4,3

-1,5

0,9

7,7

3,8

0,3

4500

Autohandel og -værksteder.............

-5,6

14,2

-9,0

-17,8

18,1

13,1

-7,7

-3,6

-

-

4600

Engroshandel undt. motorkøretøjer.......

-12,3

3,2

5,6

0,8

2,9

-6,4

0,6

-1,4

-

-

4700

Detailhandel undt. motorkøretøjer........

14,8

-7,8

-5,8

1,5

3,8

1,3

3,0

19,0

-

-

G

Transport.........................

-3,4

-4,8

0,9

-1,8

5,6

2,4

8,0

0,1

-12,5

4,2

4900

Landtransport og rørtransport...........

1,7

-3,4

4,4

-10,5

9,8

3,6

-4,4

3,4

-

-

5000

Skibsfart..........................

-7,2

-7,5

2,3

1,8

5,0

13,0

5,4

0,8

-

-

5100

Lufttransport.......................

-3,7

-2,9

-5,3

1,7

3,4

-4,9

8,7

-3,3

-

-

5200

Hjælpevirks. ifm. transport.............

1,4

-5,6

12,8

-10,2

10,0

3,5

16,6

4,6

-

-

H

Hoteller og restauranter..............

-4,8

-1,0

-9,7

9,0

3,0

4,3

1,1

-4,4

-26,0

22,0

5556

Hoteller og restauranter...............

-4,8

-1,0

-9,7

9,0

3,0

4,3

1,1

-4,4

-

-

I

Post, tele, IT, radio, TV mv.  ...........

-0,8

6,3

1,4

2,4

5,3

-3,0

-4,6

-1,6

-2,1

0,2

5860

Radio, TV, film, musik, forlag mv.........

-2,0

4,4

6,7

-0,6

7,2

3,6

-7,0

-2,7

-

-

6100

Telekommunikation..................

2,9

4,9

-2,6

8,5

4,3

-6,0

-5,5

-0,8

-

-

6263

IT-service og informationstjenester.......

-15,2

15,2

14,1

-16,6

8,2

3,7

0,6

-3,3

-

-

J

Finansiering og forretningsservice......

-0,1

0,3

-1,6

-4,3

2,2

1,4

-2,7

1,6

7,7

7,5

6467

Finansiering og forsikring..............

4,8

3,2

7,8

7,3

2,3

2,9

-7,0

-1,8

-

-

6800

Husleje og ejendomsformidling..........

3,0

-1,1

-2,2

-0,3

3,6

1,0

-1,7

2,4

-

-

6982

Forretningsservice mv.................

-5,0

1,5

-3,0

-13,0

0,1

1,6

-2,9

1,4

-

-

K

Offentlige og personlige tjenester......

-0,3

4,2

0,1

-0,5

1,8

2,8

3,2

3,3

-3,8

1,6

8400

Offentlig administration................

-0,8

5,9

0,0

-1,8

3,7

2,8

2,9

4,7

-

-

8500

Undervisning.......................

-1,0

-1,3

2,2

-3,8

-1,7

-0,8

-0,9

1,2

-

-

8600

Sundhedsvæsen....................

0,7

2,2

-1,2

0,1

2,0

2,1

5,3

0,4

-

-

8788

Sociale foranstaltninger...............

-0,3

9,2

-1,4

3,3

3,1

5,6

4,9

4,2

-

-

9094

Kultur, sport og fritid..................

1,5

-0,8

7,2

3,2

-4,3

3,7

0,7

0,0

-

-

9597

Anden reparation og pers. service........

9,0

3,0

-17,1

1,3

-8,9

15,1

21,9

44,7

-

-

Anm.: Tallene for 2012-2019 er endelige tal, mens tallene for 2020 og 2021 er foreløbige tal.

Kilde: https://bank.stat.gl/NRD0318

 

Tabel 4. Bruttoværditilvækst fordelt på erhverv

 

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020*

2021*

 

 

                                                    Løbende priser, mio. kr.                                                   

 

Bruttoværditilvækst i alt...............

14.626

14.637

15.406

16.313

17.592

18.191

18.525

19.221

19.408

19.590

A

Fiskeri og fangst...................

2.448

2.266

2.765

2.865

3.355

3.588

3.556

3.694

3.519

3.557

0102

Landbrug, jagt mv....................

327

366

369

341

314

300

318

334

-

-

0301

Kystnært fiskeri.....................

759

685

782

707

865

867

870

911

-

-

0302

Udenskærs fiskeri...................

1.105

975

1.329

1.482

1.724

2.034

1.969

2.001

-

-

0303

Fiskeri i øvrigt......................

257

240

285

335

453

388

400

447

-

-

B

Råstofudvinding....................

180

90

118

83

66

77

74

128

135

128

0509

Råstofudvinding.....................

180

90

118

83

66

77

74

128

-

-

C

Industri...........................

784

764

696

683

834

478

989

664

681

591

1000

Fødevareindustri....................

666

650

553

575

677

320

826

499

-

-

1100

Drikkevareindustri mv.................

74

77

88

65

72

64

76

68

-

-

1315

Tekstil- og læderindustri...............

-7

0

0

-4

14

12

18

19

-

-

1618

Træ-, papir- og grafisk industri...........

5

4

7

5

9

7

8

8

-

-

2300

Sten-, ler- og glasindustri..............

0

0

0

0

0

-1

1

1

-

-

2433

Fremstilling af varer i øvrigt.............

47

33

49

42

62

75

61

70

-

-

D

Forsyning og renovation.............

518

509

533

553

590

602

410

413

519

469

3536

Energi- og vandforsyning..............

440

433

458

462

471

464

299

303

-

-

3739

Kloak, renovation og genbrug...........

78

76

75

91

119

138

111

110

-

-

E

Bygge- og anlægsvirksomhed.........

1.377

1.371

1.157

1.547

1.734

2.047

2.041

2.222

2.365

2.079

4143

Bygge- og anlægsvirksomhed...........

1.377

1.371

1.157

1.547

1.734

2.047

2.041

2.222

-

-

F

Handel...........................

908

1.149

1.373

1.634

1.670

1.758

1.589

1.889

1.912

1.862

4500

Autohandel og -værksteder.............

77

78

77

98

112

123

97

94

-

-

4600

Engroshandel undt. motorkøretøjer.......

238

424

662

881

850

927

811

1.069

-

-

4700

Detailhandel undt. motorkøretøjer........

593

647

635

656

708

709

682

727

-

-

G

Transport.........................

1.235

1.058

1.211

1.251

1.390

1.429

1.498

1.508

1.355

1.524

4900

Landtransport og rørtransport...........

127

129

153

144

161

163

151

173

-

-

5000

Skibsfart..........................

323

272

345

388

397

397

429

455

-

-

5100

Lufttransport.......................

516

494

516

541

582

580

594

545

-

-

5200

Hjælpevirks. ifm. transport.............

268

163

197

178

250

289

324

335

-

-

H

Hoteller og restauranter..............

262

236

259

312

330

358

341

362

219

324

5556

Hoteller og restauranter...............

262

236

259

312

330

358

341

362

-

-

I

Post, tele, IT, radio, TV mv.............

647

645

657

683

772

718

685

647

673

665

5860

Radio, TV, film, musik, forlag mv.........

59

60

69

94

95

98

95

92

-

-

6100

Telekommunikation..................

515

502

488

500

576

512

480

444

-

-

6263

IT-service og informationstjenester.......

73

84

100

90

100

109

111

111

-

-

J

Finansiering og forretningsservice......

1.921

2.069

2.137

2.078

2.142

2.219

2.229

2.291

2.419

2.556

6467

Finansiering og forsikring..............

199

198

205

236

239

244

229

252

-

-

6800

Husleje og ejendomsformidling..........

1.120

1.171

1.158

1.144

1.166

1.195

1.242

1.255

-

-

6982

Forretningsservice mv.................

602

700

774

698

736

780

758

784

-

-

K

Offentlige og personlige tjenester......

4.346

4.480

4.502

4.624

4.710

4.918

5.113

5.404

5.611

5.835

8400

Offentlig administration................

1.409

1.474

1.462

1.536

1.578

1.632

1.704

1.871

-

-

8500

Undervisning.......................

994

999

1.007

981

994

1.005

1.002

1.022

-

-

8600

Sundhedsvæsen....................

683

699

709

727

749

782

816

818

-

-

8788

Sociale foranstaltninger...............

1.028

1.078

1.108

1.149

1.178

1.266

1.350

1.434

-

-

9094

Kultur, sport og fritid..................

206

200

195

206

186

205

207

215

-

-

9597

Anden reparation og pers. service........

26

30

20

25

24

28

35

44

-

-

Anm.: Tallene for 2012-2019 er endelige tal, mens tallene for 2020 og 2021 er foreløbige tal.

Kilde: https://bank.stat.gl/NRD0418

Fortsættes…

Tabel 4 (fortsat). Bruttoværditilvækst fordelt på erhverv

 

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020*

2021*

 

 

                                          Kædede værdier (2010-priser), mio. kr.                                        

 

Bruttoværditilvækst i alt...............

13.795

13.616

14.266

14.002

14.707

14.760

14.984

15.528

15.500

15.627

A

Fiskeri og fangst...................

1.772

1.702

2.027

1.616

1.891

1.941

1.957

2.061

2.106

2.317

0102

Landbrug, jagt mv....................

316

347

336

317

279

263

280

288

-

-

0301

Kystnært fiskeri.....................

455

407

419

262

342

340

381

403

-

-

0302

Udenskærs fiskeri...................

850

783

1.077

872

1.013

1.125

1.085

1.132

-

-

0303

Fiskeri i øvrigt......................

150

172

214

219

266

219

208

230

-

-

B

Råstofudvinding....................

161

86

111

81

65

78

87

148

148

131

0509

Råstofudvinding.....................

161

86

111

81

65

78

87

148

-

-

C

Industri...........................

811

847

1.233

1.116

1.324

547

605

538

663

691

1000

Fødevareindustri....................

686

740

1.107

1.102

1.280

334

396

336

-

-

1100

Drikkevareindustri mv.................

69

68

73

31

34

33

35

32

-

-

1315

Tekstil- og læderindustri...............

2

2

-61

-999

901

611

915

1.233

-

-

1618

Træ-, papir- og grafisk industri...........

2

2

3

2

2

4

1

1

-

-

2300

Sten-, ler- og glasindustri..............

0

0

0

0

0

-1

1

1

-

-

2433

Fremstilling af varer i øvrigt.............

54

36

54

45

66

81

64

80

-

-

D

Forsyning og renovation.............

458

463

525

528

553

558

524

519

619

542

3536

Energi- og vandforsyning..............

385

400

462

462

463

451

439

438

-

-

3739

Kloak, renovation og genbrug...........

73

62

63

66

85

97

79

77

-

-

E

Bygge- og anlægsvirksomhed.........

1.400

1.375

1.124

1.447

1.552

1.889

1.822

2.016

2.142

1.827

4143

Bygge- og anlægsvirksomhed...........

1.400

1.375

1.124

1.447

1.552

1.889

1.822

2.016

-

-

F

Handel...........................

1.033

990

967

998

976

964

1.047

1.146

1.145

1.088

4500

Autohandel og -værksteder.............

47

42

37

42

50

54

42

38

-

-

4600

Engroshandel undt. motorkøretøjer.......

306

315

373

360

357

332

381

350

-

-

4700

Detailhandel undt. motorkøretøjer........

664

623

531

577

537

560

593

790

-

-

G

Transport.........................

1.298

1.062

1.166

1.144

1.191

1.170

1.282

1.297

1.052

1.111

4900

Landtransport og rørtransport...........

115

115

136

118

134

128

122

111

-

-

5000

Skibsfart..........................

301

261

317

337

340

337

355

378

-

-

5100

Lufttransport.......................

625

539

535

555

501

498

558

549

-

-

5200

Hjælpevirks. ifm. transport.............

259

152

176

137

199

191

226

235

-

-

H

Hoteller og restauranter..............

245

210

221

270

278

292

266

225

120

172

5556

Hoteller og restauranter...............

245

210

221

270

278

292

266

225

-

-

I

Post, tele, IT, radio, TV mv.  ...........

653

699

737

757

842

771

713

653

691

660

5860

Radio, TV, film, musik, forlag mv.........

68

78

105

143

143

146

138

133

-

-

6100

Telekommunikation..................

512

538

534

550

633

559

509

470

-

-

6263

IT-service og informationstjenester.......

73

84

102

80

81

81

79

67

-

-

J

Finansiering og forretningsservice......

1.769

1.845

1.845

1.766

1.776

1.799

1.755

1.758

1.810

1.883

6467

Finansiering og forsikring..............

199

200

205

238

240

239

216

237

-

-

6800

Husleje og ejendomsformidling..........

1.037

1.039

990

980

995

1.023

1.033

1.029

-

-

6982

Forretningsservice mv.................

534

604

649

553

548

544

515

506

-

-

K

Offentlige og personlige tjenester......

4.184

4.325

4.275

4.306

4.282

4.405

4.536

4.772

4.652

4.702

8400

Offentlig administration................

1.348

1.400

1.346

1.365

1.328

1.348

1.350

1.453

-

-

8500

Undervisning.......................

953

934

943

903

907

899

885

897

-

-

8600

Sundhedsvæsen....................

652

654

639

647

658

678

706

679

-

-

8788

Sociale foranstaltninger...............

1.017

1.142

1.155

1.187

1.215

1.295

1.428

1.576

-

-

9094

Kultur, sport og fritid..................

191

177

191

202

174

189

183

185

-

-

9597

Anden reparation og pers. service........

22

22

11

13

13

14

17

21

-

-

Anm.: Tallene for 2012-2019 er endelige tal, mens tallene for 2020 og 2021 er foreløbige tal.

Kilde: https://bank.stat.gl/NRD0418

Fortsættes…

Tabel 4 (fortsat). Bruttoværditilvækst fordelt på erhverv

 

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020*

2021*

 

 

                                                      Årlig realvækst i pct.                                                     

 

Bruttoværditilvækst i alt...............

1,3

-1,3

4,8

-1,9

5,0

0,4

1,5

3,6

-0,2

0,8

A

Fiskeri og fangst...................

-2,0

-3,9

19,1

-20,3

17,0

2,7

0,8

5,3

2,2

10,0

0102

Landbrug, jagt mv....................

-7,4

10,0

-3,1

-5,7

-12,0

-5,9

6,3

3,0

-

-

0301

Kystnært fiskeri.....................

-3,1

-10,6

3,0

-37,4

30,4

-0,5

12,0

5,9

-

-

0302

Udenskærs fiskeri...................

0,6

-7,9

37,5

-19,0

16,2

11,1

-3,6

4,4

-

-

0303

Fiskeri i øvrigt......................

-1,4

14,7

24,1

2,4

21,5

-17,4

-5,3

10,6

-

-

B

Råstofudvinding....................

237,5

-46,9

30,0

-27,7

-19,2

19,8

11,2

70,8

-0,3

-11,0

0509

Råstofudvinding.....................

237,5

-46,9

30,0

-27,7

-19,2

19,8

11,2

70,8

-

-

C

Industri...........................

10,1

4,4

45,7

-9,5

18,7

-58,7

10,6

-11,1

23,2

4,2

1000

Fødevareindustri....................

16,7

7,8

49,6

-0,5

16,1

-73,9

18,6

-15,2

-

-

1100

Drikkevareindustri mv.................

17,9

-0,9

7,4

-57,2

9,4

-4,2

7,8

-10,2

-

-

1315

Tekstil- og læderindustri...............

-65,0

9,7

-2.600,0

1.550,0

-190,2

-32,2

49,6

34,8

-

-

1618

Træ-, papir- og grafisk industri...........

-16,2

-20,0

64,3

-42,0

26,0

67,4

-70,8

11,0

-

-

2300

Sten-, ler- og glasindustri..............

0,0

0,0

-133,3

-300,0

-150,0

400,0

-200,0

100,0

-

-

2433

Fremstilling af varer i øvrigt.............

-33,5

-32,3

48,8

-16,4

47,4

21,8

-21,2

25,9

-

-

D

Forsyning og renovation.............

3,2

1,0

13,5

0,6

4,7

0,8

-6,1

-0,9

19,3

-12,4

3536

Energi- og vandforsyning..............

2,1

3,8

15,5

0,1

0,1

-2,5

-2,6

-0,4

-

-

3739

Kloak, renovation og genbrug...........

9,8

-14,7

1,6

3,8

28,4

14,2

-18,2

-2,2

-

-

E

Bygge- og anlægsvirksomhed.........

0,3

-1,8

-18,2

28,8

7,2

21,7

-3,6

10,7

6,2

-14,7

4143

Bygge- og anlægsvirksomhed...........

0,3

-1,8

-18,2

28,8

7,2

21,7

-3,6

10,7

-

-

F

Handel...........................

8,2

-4,1

-2,4

3,2

-2,2

-1,2

8,6

9,4

-0,1

-5,0

4500

Autohandel og -værksteder.............

-15,0

-10,6

-12,8

14,5

17,7

8,8

-21,6

-10,8

-

-

4600

Engroshandel undt. motorkøretøjer.......

-11,0

2,8

18,5

-3,3

-0,9

-7,0

14,7

-8,2

-

-

4700

Detailhandel undt. motorkøretøjer........

19,5

-6,0

-14,8

8,6

-6,9

4,2

6,0

33,2

-

-

G

Transport.........................

1,7

-18,2

9,8

-1,8

4,0

-1,7

9,6

1,2

-18,9

5,7

4900

Landtransport og rørtransport...........

0,2

0,1

17,8

-12,8

12,7

-4,0

-4,7

-8,9

-

-

5000

Skibsfart..........................

-10,6

-13,2

21,5

6,0

1,1

-1,1

5,5

6,5

-

-

5100

Lufttransport.......................

1,2

-13,8

-0,8

3,8

-9,7

-0,5

11,9

-1,6

-

-

5200

Hjælpevirks. ifm. transport.............

24,8

-41,3

15,9

-21,9

45,0

-4,2

18,5

3,9

-

-

H

Hoteller og restauranter..............

-4,5

-14,2

5,2

22,0

3,0

4,9

-8,8

-15,3

-46,9

43,9

5556

Hoteller og restauranter...............

-4,5

-14,2

5,2

22,0

3,0

4,9

-8,8

-15,3

-

-

I

Post, tele, IT, radio, TV mv.  ...........

0,4

7,1

5,4

2,7

11,2

-8,4

-7,5

-8,4

5,8

-4,5

5860

Radio, TV, film, musik, forlag mv.........

-4,4

14,0

35,6

35,4

0,3

1,7

-5,0

-4,1

-

-

6100

Telekommunikation..................

4,4

5,1

-0,7

3,0

15,2

-11,7

-9,0

-7,6

-

-

6263

IT-service og informationstjenester.......

-17,9

15,8

20,7

-21,3

0,3

1,0

-3,0

-15,2

-

-

J

Finansiering og forretningsservice......

-3,1

4,3

0,0

-4,3

0,6

1,3

-2,4

0,2

2,9

4,0

6467

Finansiering og forsikring..............

5,2

0,7

2,3

16,2

0,8

-0,1

-9,8

9,6

-

-

6800

Husleje og ejendomsformidling..........

-1,3

0,2

-4,7

-1,0

1,5

2,8

1,0

-0,4

-

-

6982

Forretningsservice mv.................

-8,9

13,0

7,4

-14,7

-1,0

-0,7

-5,3

-1,7

-

-

K

Offentlige og personlige tjenester......

-1,0

3,4

-1,2

0,7

-0,6

2,9

3,0

5,2

-2,5

1,1

8400

Offentlig administration................

-2,3

3,8

-3,9

1,4

-2,7

1,5

0,1

7,7

-

-

8500

Undervisning.......................

0,3

-2,0

0,9

-4,2

0,5

-0,8

-1,6

1,4

-

-

8600

Sundhedsvæsen....................

-1,5

0,4

-2,3

1,2

1,7

3,1

4,0

-3,8

-

-

8788

Sociale foranstaltninger...............

0,5

12,3

1,1

2,8

2,4

6,6

10,3

10,4

-

-

9094

Kultur, sport og fritid..................

-3,6

-7,7

8,0

5,9

-13,9

8,9

-3,4

1,0

-

-

9597

Anden reparation og pers. service........

-2,8

0,4

-51,7

21,4

-4,0

11,5

21,4

26,4

-

-

Anm.: Tallene for 2012-2019 er endelige tal, mens tallene for 2020 og 2021 er foreløbige tal.

Kilde: https://bank.stat.gl/NRD0418

 

Tabel 5. Erhvervenes vækstbidrag til BNP

 

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020*

2021*

 

 

                                                           Procentpoint                                                          

 

Produktskatter minus
produktsubsidier
....................

-0,87

-0,22

-0,34

0,06

0,33

-0,12

0,61

-0,23

-3,80

-3,74

A

Fiskeri og fangst...................

-0,29

-0,64

2,87

-3,51

2,89

0,49

0,16

0,98

0,40

1,75

0102

Landbrug, jagt mv....................

-0,18

0,22

-0,08

-0,13

-0,24

-0,10

0,10

0,05

-

-

0301

Kystnært fiskeri.....................

-0,12

-0,53

0,13

-1,84

1,28

-0,02

0,55

0,26

-

-

0302

Udenskærs fiskeri...................

0,04

-0,57

2,43

-1,59

1,43

1,05

-0,39

0,45

-

-

0303

Fiskeri i øvrigt......................

-0,02

0,25

0,38

0,04

0,43

-0,43

-0,11

0,22

-

-

B

Råstofudvinding....................

0,94

-0,56

0,18

-0,20

-0,10

0,07

0,05

0,27

0,00

-0,07

0509

Råstofudvinding.....................

0,94

-0,56

0,18

-0,20

-0,10

0,07

0,05

0,27

-

-

C