Kapitel 3. Nye beregninger af tidligere offentliggjorte tal

Tidligere offentliggjorte foreløbige tal for 2016 justeres og offentliggøres i denne publikation som endelige tal. Det betyder, at alle oplysninger for året er blevet opstillet i produktbalancer, som giver mulighed for sammenstilling af alle kilder, og residual bestemmelse af størrelser, som ikke kendes, f.eks. det private forbrug.

 

De foreløbige tal for 2017 og 2018, der fremstilles i denne publikation er opstillet på en mere summarisk måde end tallene for de endelige år, med inddragelse af kilder så langt frem i tiden som muligt. For de år, hvor der endnu ikke foreligger færdige kildemateriale til nationalregnskabet, fremskrives disse med forskellige relevante indikatorer. Dette betyder, at der ved bearbejdningen af tidligere foreløbige år til endelige år, kan fremkomme nye oplysninger, der giver nye tal og indikatorer til fremskrivning af de foreløbige år.

 

Nedenstående figur 9 viser ændringerne i de nye beregninger af BNP i kædede værdier i forhold til tidligere offentliggjorte beregninger. Ændringerne i de tidligere offentliggjorte tal viser, at den reale vækst i BNP er blevet nedjusteret med hhv. -1,3 procentpoint i 2016 og -0,7 procentpoint i 2017.

 

Figur 9. Bruttonationalproduktet, årlig realvækst

Anm.: Fra december 2016-versionen er realvæksten baseret på kædeindeks, der ikke er helt sammenligneligt med fastpris.