Afsnit 5.6
Internationale sammenligninger

Det produktionsbaserede nationalregnskab giver mulighed for at sammenligne den grønlandske økonomi med andre landes. Herunder gives eksempler på mulige sammenligninger.

 

Af figur 15 fremgår, at den reale økonomiske udvikling i Grønland, Norge og Finland har været svingende gennem perioden, mens væksten i de øvrige lande har været stabil.

 

Figur 15. Real vækst i BNP i Grønland og udvalgte lande 2014 til 2018

Kilde: OECD.org

 

I oversigt 17 vises forsyningsbalancen i pct. af BNP for Grønland og Danmark. Den største forskel mellem den danske og grønlandske samfundsøkonomiske struktur består i størrelsen af den offentlige forbrugsudgift. I Danmark udgør den offentlige forbrugsudgift 25,1 pct. af BNP i 2018. I Grønland udgør den offentlige forbrugsudgift 46,9 pct. af BNP. Forsyningsbalancen i pct. af BNP illustrerer endvidere, at Grønland er særlig afhængig af import af varer og tjenester, mens Danmark omvendt har en større eksport i forhold til BNP.

 

Oversigt 17. Forsyningsbalancen i pct. af BNP

 

2016

2017*

2018*

 

Grønland

Danmark

Grønland

Danmark

Grønland

Danmark

 

Pct. af BNP, kædede værdier

Import af varer og tjenester ...  

55,4

49,9

53,4

51,0

54,7

51,6

Privat forbrug ..............

40,9

44,7

41,2

44,6

40,4

44,8

Offentligt forbrug ...........

46,7

25,8

47,5

25,6

46,9

25,1

Bruttoinvesteringer ..........

27,8

20,7

27,4

20,9

29,9

21,5

Eksport af varer og tjenester ..

38,1

56,2

35,8

57,7

36,2

57,7

Kilde: Danmarks Statistiks statistikbank