Afsnit 5.3
Det offentlige forbrug

I 2018 var det offentlige forbrug på 8.504 mio. kr. i løbende priser. Størrelsen af det samlede offentlige forbrug har længe været beregnet i forbindelse med opgørelsen af de offentlige finanser. I nationalregnskabet er det offentlige forbrug opdelt i en række underkomponenter, som hver især har særlig analytisk interesse.

 

Det kollektive forbrug omfatter tjenester, som det offentlige stiller gratis til rådighed for befolkningen, og hvor det ikke er muligt at henføre forbruget til enkeltpersoner. Eksempler på sådanne tjenester er den offentlige administration indenfor selvstyret og kommuner.

 

Det individuelle ikke-markedsmæssige forbrug stilles ligeledes gratis til rådighed, men kan henføres til enkeltpersoner, fx tjenester indenfor sundhed og undervisning.

 

Det individuelle markedsmæssige forbrug består af varer, som det offentlige køber på markedet og stiller gratis til rådighed for befolkningen, uden at der ligger en offentlig produktion bag. Eksempler herpå er medicin formidlet via det offentlige samt hjælpemidler som fx kørestole. I oversigt 14 vises de enkelte forbrugskomponenter.

 

Oversigt 14. Det offentlige forbrugs underkomponenter

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

2018*

 

Løbende priser, mio. kr.

Offentligt forbrug i alt ...................

6.591

6.591

6.729

6.920

7.216

7.312

7.432

7.717

8.037

8.504

Kollektivt forbrug ........................

2.644

2.507

2.672

2.793

2.933

2.941

2.975

3.152

3.271

3.340

Individuel forbrug, ikke-markedsmæssig....... ......................................

3.941

4.076

4.052

4.120

4.275

4.364

4.448

4.558

4.760

5.158

Individuel forbrug, markedsmæssig ..........

6

7

6

6

8

7

8

7

6

6

 

Kædede værdier (2010-priser), mio. kr.

Offentligt forbrug i alt ...................

6.758

6.591

6.587

6.651

6.925

6.912

6.874

6.995

7.154

7.284

Kollektivt forbrug ........................

2.707

2.507

2.607

2.666

2.775

2.743

2.700

2.774

2.827

2.840

Individuel forbrug, ikke-markedsmæssig....... ......................................

4.043

4.076

3.974

3.978

4.141

4.161

4.165

4.214

4.321

4.439

Individuel forbrug, markedsmæssig ..........

7

7

6

8

10

9

10

8

7

8

 

Kilde: http://bank.stat.gl/NRD08

 

 

 

Figur 14 viser udviklingen i det offentlige forbrug i forhold til det private forbrug.

 

Figur 14. Udviklingen i det private og offentlige forbrug

 

Kilde: http://bank.stat.gl/NRD11

 

Faktisk individuelt forbrug er summen af private forbrugsudgifter og offentlige individuelle forbrugsudgifter. Ved internationale sammenligninger af forbruget bør dette faktiske individuelle forbrug vælges som sammenligningsgrundlag frem for private forbrugsudgifter, da der på denne måde tages højde for eventuelle ændringer i fordelingen af betalingen mellem husholdningerne og offentlig forvaltning og service.

 

Det offentlige forbrug og det offentlige ikke-markedsmæssige forbrug er ba­seret på oplysninger fra de offentlige finanser. For de endelige tal for 2003-2016 findes der i statiskbanken en mere detaljerede opgørelse for det kollektive og individuelle forbrug. Her er forbruget opdelt i flere undergrupper, som følger det offentlige finansers formålskode (COFOG).